01 september 2015

CDA ingenomen met stiller asfalt in Waterwolftunnel

Persbericht CDA Noord-Holland

Haarlem, 1 september 2015 - CDA Noord-Holland is ingenomen met het nieuwe en vooral stillere asfalt, dat provincie Noord-Holland in de eerste week van september laat aanleggen in de vorig jaar geopende Waterwolftunnel. CDA-statenlid Hermen de Graaf: ,,Een jaar geleden hebben we er vragen over gesteld op basis van klachten van bewoners. Vervolgens heeft de provincie dit nader onderzocht. Dat hebben we goed gevolgd. Hopelijk ondervinden de direct omwonenden nu inderdaad minder overlast.’’

,,Bij de aanleg van de Waterwolftunnel, onderdeel van de vorig jaar in gebruik genomen omgelegde N201, is in het open gedeelte van de tunnelbak ander asfalt gebruikt dan was afgesproken. Dat type is weliswaar veiliger, maar bleek veel meer geluid te maken. Het nieuwe asfalt absorbeert dit geluid beter’’, weet De Graaf. 

Verbeterpunt
Hoewel het ruim een jaar heeft geduurd voordat de geluidsoverlast wordt teruggebracht is de CDA-fractie in Provinciale Staten tevreden over de maatregelen. ,,Een verbeterpunt is nog wel de communicatie, zowel met omwonenden als met de gebruikers van de weg. Zo werden dagelijkse gebruikers weliswaar vroegtijdig via signaleringsborden op de sluiting gewezen, maar via de media en de provinciale website te laat. Dat zijn we van de provincie eigenlijk niet gewend. Uiteindelijk overheerst tevredenheid. De maatregelen geven ook aan, dat we als volksvertegenwoordigers resultaten kunnen boeken en dat provincie Noord-Holland serieus met de inwoners omgaat. En, dat mag ook wel eens gezegd, de nieuwe N201 om Aalsmeer en Uithoorn is natuurlijk een geweldige verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid’’, aldus De Graaf.
Voor de werkzaamheden wordt de Waterwolftunnel tussen Aalsmeer en Haarlemmermeer gesloten van 1 tot 6 september tussen 19.00 en 07.00 uur. Via borden worden omleidingsroutes aangegeven.

-.-.-

Foto: CDA-statenlid Hermen de Graaf: ,,Omgelegde N201 is een geweldige verbetering van bereikbaarheid en leefbaarheid’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.