05 maart 2018

Kudelstaart: Tweede supermarkt

CDA: met haalbaarheidsonderzoek tweede supermarkt weer stap dichterbij

Het CDA-Aalsmeer/Kudelstaart is blij dat het haalbaarheidsonderzoek naar een locatie voor een tweede supermarkt in Kudelstaart eindelijk iets concreter lijkt te worden. Het college heeft de gemeenteraad onlangs geïnformeerd dat een tweede supermarkt op de locatie van basisschool ‘De Graankorrel’ op dit moment de beste optie lijkt. Het CDA is vooral te spreken over de combinatie van wellicht een verhuizing van de basisschool naar Kudelstaart-Zuid, mogelijkheden tot de komst van een gezondheidscentrum én een verbetering van de verkeersstromen in Kudelstaart.

CDA-raadslid en nummer vijf op de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen Eppo Buskermolen: “Wij zijn altijd voorstander geweest van de komst van een tweede supermarkt in Kudelstaart, maar hebben hierbij aangegeven niet elke locatie even geschikt te vinden. Belangrijke uitgangspunten voor het CDA zijn hierbij dat de omgeving niet al te veel overlast mag ervaren, dat de supermarkt past binnen de wijk en dat het een aanvulling en versterking is op het bestaande winkelcentrum. Het kleine postzegeltje waar de voormalige bibliotheek staat is voor een nieuwe supermarkt veel te klein. De locatie van ‘De Graankorrel’ zou ideaal zijn.”

 

Slimme combinaties
Het college van B&W geeft in de raadsbrief verder aan dat de eventuele ontwikkeling van een woningbouwlocatie in Kudelstaart-Zuid ruimte geeft voor de komst van een basisschool. Een tweede supermarkt op de Graankorrellocatie is alleen mogelijk bij verhuizing van de

basisschool - eventueel in combinatie met andere onderwijsvoorzieningen - naar een loca-

tie elders binnen Kudelstaart. Kudelstaart-Zuid zou hier, wat Buskermolen betreft, een perfecte locatie voor zijn. “Op die manier verdeel je de scholen beter over Kudelstaart, krijg je andere verkeersstromen is er weer een mogelijkheid om jongeren- en seniorenwoningen te bouwen én ontstaat er ruimte voor een goede locatie voor een tweede supermarkt. Daarnaast ligt er een initiatief om een gezondheidscentrum in het centrum van Kudelstaart te realiseren. Een ontwikkeling die in het snel groeiende Kudelstaart hard nodig is!”

 

Verkiezingsprogramma

Dat het CDA al langer pleit voor een extra supermarkt in Kudelstaart is geen geheim. Ook in het verkiezingsprogramma ‘Altijd Dichtbij’ staat de wens duidelijk opgenomen. “We hebben als CDA-afdeling meerdere avonden georganiseerd waarbij leden en niet-leden input voor het verkiezingsprogramma konden geven. De komst van een tweede supermarkt in Kudelstaart kwam daarbij als duidelijke wens naar voren en staat dus ook prominent in ons programma. Met dit haalbaarheidsonderzoek zijn we hopelijk weer een stap dichterbij.”

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.