17 februari 2015

CDA Noord-Holland wil meer aandacht voor effecten vliegverkeer op gezondheid

Persbericht: ,,Bij alle besluiten over Schiphol en het vliegtuigverkeer moet gezondheid van de bevolking de hoogste prioriteit krijgen.’’ Met dat uitgangspunt gaat Hermen de Graaf, kandidaat voor het CDA bij de verkiezingen op 18 maart, de regio vertegenwoordigen als hij in provinciale staten wordt gekozen. De Graaf zei dat aan het eind van de themabijeenkomst 'Schiphol okay, meer overlast Nee'. Andere sprekers op de druk bezochte debatavond waren Klaas Bijlsma van de Omgevingsraad Schiphol, directeur Joost Wagemakers van de Stichting Leefomgeving Schiphol en wethouder Tom Verlaan van gemeente Aalsmeer. Zijn collega Ad Verburg van het CDA leidde het debat.

Op één na waren alle stoelen bezet in het Dorpshuis van Kudelstaart, waar het CDA de themabijeenkomst op woensdag 11 februari organiseerde. ,,Het thema leeft, maar de verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen ook’’, concludeerde Verburg.

Dilemma
Wethouder Tom Verlaan van Aalsmeer schetste het dilemma, waar veel bewoners in Noord-Holland mee kampen. ,,We erkennen de economische betekenis van Schiphol en de luchtvaartsector. Maar we komen ook klem te zitten. Het nieuwe Luchthavenindelingsbesluit (LIB), waar het kabinet mee komt, belemmert plannen voor woningbouw en bedrijfsvestiging. Aalsmeer dreigt een openluchtmuseum te worden als we niets meer kunnen. Tegelijk zijn we recent geconfronteerd met de negatieve effecten van ultrafijn stof op de gezondheid van mensen.’’

Het LIB werd ook aangekaart door Bijlsma, bewonersvertegenwoordiger in de recent opgerichte Omgevingsraad Schiphol. Hij verhulde niet, dat de groei van het luchtvaartverkeer op korte termijn meer overlast gaat geven. Joost Wagemakers, directeur van de Stichting Leefomgeving Schiphol, hield de aanwezigen voor dat voor regioprojecten en schrijnende gevallen in tranches twee keer € 30 miljoen als compensatie wordt geïnvesteerd. 

Parallel Groningen
In het levendige debat werd een parallel met Groningen getrokken. ,,Daar is de schade van de gaswinning zichtbaar. De gezondheidsschade, zoals geluidsoverlast, niet. Dat moet een harder uitgangspunt worden’’, vatte Hermen de Graaf de discussie samen. 
De verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen worden gehouden op 18 maart. De Graaf is kandidaat nummer 6 voor het CDA in de provincie Noord-Holland, Jaap Overbeek en Bep Heemskerk staan op de lijst voor de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht respectievelijk Rijnland.  

-.-.-

Foto: De sprekers tijdens de themabijeenkomst 'Schiphol okay, meer overlast Nee', vlnr Ad Verburg, Tom Verlaan, Klaas Bijlsma, Hermen de Graaf en Joost Wagemakers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.