05 juli 2022

CDA stelt vragen over huizen Bilderdammerweg

Eppo Buskermolen heeft namens het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college over de stand van zaken van huizen aan de Bilderdammerweg. Deze huizen worden in de volksmond ook wel “de Gribus” genoemd en staan al geruime tijd leeg.

De huizen aan de Bilderdammerweg zijn van Eigen Haard en de bedoeling is dat ze worden gesloopt en dat er nieuwbouw voor in de plaats komt. Het CDA wil graag weten wanneer er gesloopt gaat worden en of er al een nieuw bouwplan in de maak is. Indien dit niet het geval is, vraagt de fractie zich af waarom de bewoners al geruime tijd geleden hun woning moesten verlaten. Ook wil het CDA graag weten of er al een opleverdatum is vastgesteld met Eigen Haard. De vragen komen voort uit een werkbezoek bij Eigen Haard dat helaas geen antwoorden opleverde.

Het CDA vindt het onverantwoordelijk dat er in deze tijd van woningschaarste zo lang getreuzeld word met herbouw. De partij wil een situatie zoals het Rooie Dorp aan de Machineweg, waar het tien jaar duurde voordat er opnieuw gebouwd werd, voorkomen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.