12 mei 2019

CDA'er Versteeg: 'Heel Europa kan trots zijn op Aalsmeer'

'Niet alleen Nederland, heel Europa kan trots zijn op Aalsmeer.' Die conclusie trok CDA'er Daan Versteeg tijdens zijn werkbezoek op 8 mei aan Aalsmeer in het kader van de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei. De ondernemingen Agriom en OZ Planten, onderdeel van Dutch Flower Group, werden onder meer bezocht. Versteeg kreeg niet alleen een beeld van de Aalsmeerse regio en de sierteelt, maar ook aandachtspunten mee voor zijn mogelijke taak in Brussel. Bij het CDA is de Noord-Hollandse kandidaat nummer 7 op de lijst bij de aanstaande verkiezingen.

Met Moederdag op zondag 12 mei voor de boeg kreeg het werkbezoek in de voor de sierteeltsector  drukste week van het jaar een actueel tintje. „Het is een prestatie van formaat hoe Aalsmeer en Nederland zo'n toonaangevende positie in de internationale sierteeltsector hebben. Juist daarom is extra aandacht nodig, ook in Brussel. Want de sector gaat ook gehinderd worden, bijvoorbeeld door Brexit. En ook andere regelgeving, zoals ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid”, aldus Versteeg.

'Europa goed voor Aalsmeer'

Bij OZ Planten werden Versteeg en de delegatieleden bijgepraat door algemeen directeur Henk- Willem Spaargaren en Marcel Zandvliet, Director Marketing & CSR van Dutch Flower Group. De aanstaande Brexit kwam daar uiteraard als een van de belangrijkste onderwerpen aan de orde. „We hebben ons in de afgelopen periode moeten voorbereiden op een harde Brexit, een no deal”, lichtte Zandvliet toe. Zo'n 25% van de omzet wordt door bedrijven van Dutch Flower Group (DFG) in het VK gerealiseerd. DFG is marktleider met een omzet die dit jaar richting € 1,6 miljard gaat. De totale bloemen- en plantenexport vanuit Nederland ligt op € 6 miljard.

Bij de discussie over de regeldruk vanuit Brussel, zoals de introductie van een nieuwe versie van het plantenpaspoort, onderstreepte Spaargaren ook de voordelen van de Europese Unie. „Daar hebben wij als onderneming met de hele sierteeltsector veel profijt van gehad en nog steeds. Denk alleen al aan het vrije verkeer van goederen en personen, minder valutaperikelen dankzij de invoering van de euro en op fytosanitair terrein”, noemde hij als voorbeelden.

Als antwoord op extra eisen vanuit de markt op het gebied van duurzaamheid is Dutch Flower Group een van de initiatiefnemers van het internationale duurzaamheidsplatform Floriculture Sustainability Initiative (FSI), waarop Zandvliet en Spaargaren kort ingingen. Een van de doelstellingen hiervan is dat in 2020 90% van de inkoop van bloemen en planten duurzaam is. „Duurzaamheid is een van de drie items in mijn campagne voor het Europees Parlement”, haakte Versteeg hierop in. Maar niet door belastingen te heffen, maar door innovatie in het bedrijfsleven – zoals jullie dat doen – te stimuleren.”

Duurzaamheid

Duurzaamheid kwam ook nadrukkelijk aan de orde tijdens het werkbezoek bij veredelaar Agriom, waarbij directeur Jaap Stelder in de rondleiding op de kwekerij verschillende voorbeelden presenteerde. Zoals energiebesparing, volledige recirculatie van water en het terugdringen van het gebruik van middelen. „Het speelt bij onze veredelingsactiviteiten ook steeds meer een leidende rol”, aldus Stelder. Agriom veredelt in snijbloemen, planten en zacht fruit en is internationalal actief via samenwerkingsverbanden. En ook hier kwam regelgeving aan de orde. „Brussel kan zich sterk maken voor de wereldwijd, faire bescherming van intellectueel eigendom”, gaf Stelder aan EU-kandidaat Versteeg mee.

Naast Versteeg maakten onder meer de wethouder Robbert-Jan van Duijn van Aalsmeer, programmamanager Marcel Groen namens Greenport Aalsmeer en CDA-bestuurs- en fractieleden deel uit van de delegatie. Oud-Statenlid van Noord-Holland Hermen de Graaf nam het initiatief voor het werkbezoek.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.