04 november 2021

Gerard Winkels over samenwerking Amstelveen

In oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer een motie aangenomen waarin het college de opdracht kreeg om te onderzoeken of de ambtelijke samenwerking met Amstelveen verbeterd kon worden of kon worden beëindigd. Dit naar aanleiding van het steeds maar duurder worden van deze samenwerking maar zeker vanwege het feit dat de Aalsmeerse inwoners en ondernemers de weg naar het raadhuis van Aalsmeer kwijt raakte en steeds meer naar het gemeentehuis van Amstelveen moesten voor informatie ed. Zij kregen ook steeds meer het gevoel dat hun gemeente Aalsmeer werd overgenomen door Amstelveen.


Het college van Aalsmeer is voortvarend te werk gegaan . Daarbij als sparringpartner bijgestaan door de Raadscommissie, de Tijdelijke Commissie Toekomstige Dienstverlening (TCTD).


Bijna twee jaar is er hard onderhandeld met de gemeente Amstelveen en intern veelvuldig overleg geweest. Een periode die zich kenmerkte door diepe dalen en hoge bergen. Toch ben ik als voorzitter van de TCTD van mening dat het resultaat er mag zijn!  In het Raadhuis komen weer een vijfentwingtigtal medewerkers hun werk doen voor de Aalsmeerse burgers en ondernemers. Alle loketten gaan weer open waardoor de toegankelijkheid, de zichtbaarheid en bereikbaarheid wort weer aanzienlijk groter. De identiteit van Aalsmeer wordt weer duidelijker, er is meer grip op de ambtelijke werkzaamheden. Daarnaast zijn er medewerkers die voor de gemeente Aalsmeer werken vanuit het gemeentehuis van Amstelveen of het Raadhuis in Aalsmeer. Dus het werk wordt gedaan op een efficiënte manier en plaats.


De TCTD kijkt terug op een bewogen periode waarin onder moeilijke omstandigheden zoals bv corona, het overleg toch plaatsvond op een zwaar en hoog tempo.

De commissie spreekt de hoop uit dat voor een lange tijd de samenwerking op ambtelijk niveau weer optimaal zal zijn.

Gerard Winkels, voorzitter Tijdelijke Commissie Toekomstige Dienstverlening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.