08 maart 2022

Het CDA over de knip in de Burgemeester Kasteleinweg

Foto: Aalsmeer Vandaag/Arjen Vos

In de afgelopen maanden is er onder inwoners veel onrust ontstaan over de knip in de Burgemeester Kasteleinweg (N196). Het CDA Aalsmeer-Kudelstaart heeft begrip voor deze onvrede en licht dit graag toe.

De keuze voor de knip in de Burgemeester Kasteleinweg is vele jaren geleden genomen. In 2013 is de nieuwe N201 geopend en was het de bedoeling om verkeer om het dorp heen te leiden in plaats van er doorheen. Doorgaand verkeer tussen Uithoorn en Hoofddorp werd ontmoedigd om de Kasteleinweg te gebruiken, maar via de nieuwe N201 te rijden. Om dit te realiseren is in het gedeelte van de Burgemeester Kasteleinweg tussen de Ophelialaan en de Zwarteweg een zogeheten knip gemaakt. Hier kunnen auto’s niet ongehinderd doorrijden. In plaats daarvan moeten ze via enkele bochten en twee fietsstraten hun weg vervolgen.

Inmiddels is de nieuwe Kasteleinweg inclusief de knip eind vorig jaar in gebruik genomen. Gelukkig zijn er veel voordelen aan de nieuwe weg, het doorgaand auto- en vrachtverkeer op de N196 is flink afgenomen, er zijn verbeterde fietspaden langs de N196 en fietsonderdoorgangen bij Aalsmeerderbrug en de Legmeerdijk aangelegd en er is een busbaan en een mooi nieuw busstation gerealiseerd. Maar helaas blijkt de knip voor veel automobilisten lastig en onoverzichtelijk. Een deel van hen kiest daarom voor alternatieve routes, onder andere via de Ophelialaan, Hortensialaan en Stommeerweg. Dit leidt op deze wegen tot drukte en bewoners hebben aangegeven dat zij hiervan overlast ervaren en zorgen over verkeersveiligheid hebben. 

In reactie hierop zijn al enkele maatregelen genomen om de overlast te verminderen, zoals bebording en het vrachtwagenverbod. Ook is een onderzoek gestart naar het weggebruik. Het CDA is blij met deze acties, maar wij zijn ons ook bewust dat dit de overlast en de zorgen bij bewoners nog niet volledig heeft weggenomen. Wij volgen het onderzoek op de voet. Als dit aanleiding geeft voor meer aanpassingen, dan moeten deze opgepakt worden in overleg met omwonenden en de provincie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.