08 maart 2022

Het CDA over de tweede supermarkt in Kudelstaart

Afbeelding: Hoorne Vastgoed

Gezien het inwoneraantal in Kudelstaart is er behoefte aan een tweede supermarkt in het dorp, in het bijzonder in het goedkopere segment. Het CDA was, is en blijft hier een voorstander van. De partij licht graag toe wat de vorderingen zijn en waarom deze er nog niet staat.

Vijf jaar geleden waren alle partijen in de gemeenteraad het erover eens dat een tweede supermarkt wenselijk was en hebben zij samen een motie ingediend om dit te onderzoeken. Aanvankelijk is geprobeerd om op de plek van basisschool De Ruimte, voorheen de Graankorrel, een supermarkt te creëren en een nieuwe school te bouwen voor De Ruimte en de OBS in het nieuwbouwproject Hoofdweg-Zuid. In 2020 zijn de gemeente en de schoolbesturen tot de conclusie gekomen dat deze optie helaas niet haalbaar is.

Vervolgens is in 2021 gekeken of het mogelijk is om in het nieuwbouwproject Hoofdweg-Zuid een supermarkt te realiseren. Deze optie is uitgewerkt door de ontwikkelaar en de gemeente en is toen voorgelegd aan de inwoners, winkeliers en aan de gemeenteraad. De winkeliers uitten de zorg dat het winkelcentrum Kudelstaart hierdoor schade oploopt en ook waren er onduidelijkheden over de verkeersstromen door de wijk bij de nieuwe supermarkt. Er was lokaal weinig draagvlak voor deze locatie en hier is door het CDA naar geluisterd. In januari 2022 werd duidelijk dat alle partijen in de gemeenteraad van mening zijn dat er geen supermarkt dient te komen op de locatie Hoofdweg-Zuid. 

Wel werd door alle partijen een motie omarmd met de oproep om te onderzoeken of er alsnog een supermarkt in of nabij het huidige winkelcentrum kan worden gerealiseerd. Het CDA is blij dat de zoektocht naar een geschikte locatie wordt voortgezet. Een tweede supermarkt blijft de wens van vele inwoners en van het CDA. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.