13 oktober 2021

Het CDA wil vaart zetten in woningbouw locaties

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad het voorstel Oosteinderdriehoek behandeld, een voorstel dat voorziet in een bouwplan in Aalsmeer-Oost van tussen de 700 en 875 huizen. Leidraad is de woonnota Aalsmeer die door de gemeenteraad is vastgesteld. Wat het CDA betreft met extra ruimte voor jongeren en starters woningen.

Het CDA steunt dit plan van harte want de woningnood in onze gemeente is enorm. Er zijn nog enkele bouwprojecten in ontwikkeling, zowel in Aalsmeer-Oost als in Kudelstaart met de bouwprojecten Westeinderhage en Hoofdweg-Zuid.

In de Oosteinderdriehoek is er ook een plan voor een integraal kindcentrum waarin basisschool De Brug en kinderopvang Solidoe onderdak zullen vinden.

Eppo Buskermolen heeft namens het CDA aandacht  gevraagd voor parkeernormen; deze dienen te voldoen aan de nota Parkeernormen 2016. Het CDA heeft ook gevraagd om een verkeersonderzoek naar de afwikkeling van verkeer naar en uit deze nieuwe wijk.

Ook let het CDA op voldoende speelplaatsen voor zowel de allerkleinste als de opgroeiende jeugd door middel van speelplaatsen en trapveldjes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.