05 januari 2015

Interessant bedrijfsbezoek bij Celieplant tijdens nieuwjaarsreceptie CDA Aalsmeer/Kudelstaart

PERSBERICHT: ,,Interessante ondernemers en een mooie invulling van de nieuwjaarsreceptie’’ concludeert CDA Aalsmeer/Kudelstaart over het zeer geslaagde bedrijfsbezoek aan Celieplant op 3 januari. Met ruim vijftig leden en gasten, vertegenwoordigers van alle politieke partijen en het voltallige college van B &W werd het nieuwe jaar ingeluid. ,,Het CDA zit in de lift, omhoog’’, kon voorzitter Hermen de Graaf melden op basis van het toegenomen aantal leden. 

Het is inmiddels een traditie geworden: CDA Aalsmeer/Kudelstaart moderniseert de klassieke nieuwjaarsreceptie met een bedrijfsbezoek. Twee jaar geleden bij Bunnik Vriesea’s, vorig jaar bij Paraat Beveiliging en dit jaar op 3 januari genoten de gasten de gastvrijheid bij Celieplant/Bouquetnet.

'Prachtbedrijf'
Een 'prachtbedrijf' karakteriseerden de gasten van het CDA de vorig jaar in bedrijf genomen vestiging van Celieplant/Bouquetnet in Greenpark Aalsmeer. De directieleden John Celie en Peter Janmaat gaven een toelichting en een rondleiding, waardoor het gezelschap een prima indruk kreeg van de strategie en werkwijze van een van de 'parels van ondernemend Aalsmeer'. Met name de concretisering van duurzaamheid, de maatschappelijke betrokkenheid, ver doorgevoerde efficiency en bijzondere marktbenadering maakten indruk.

CDA tegendraads
Tijdens het formele gedeelte van de nieuwjaarsreceptie kregen vier CDA-sprekers twee minuten spreektijd. Wethouder Tom Verlaan ging in de het Schipholdossier en zijn collega Ad Verburg op de decentralisaties waardoor de gemeente Aalsmeer meer taken gaat uitvoeren. Fractievoorzitter Robbert-Jan van Duijn, door zijn collega-raadsleden bij de door www.aalsmeervandaag.nl georganiseerde verkiezing uitgeroepen tot 'beste raadslid 2014', toonde zich ingenomen met de samenwerking in de fractie. ,,Twee leden zijn doorgeschoven als wethouder, Paul van Soelen is een prima vervanger van de helaas door ziekte gevelde Ines van der Boon en met Ton Harte en Ton Smit heeft ons zeshoofdige team geweldige assistentie’’, lichtte hij toe.
Voorzitter Hermen de Graaf noemde het CDA Aalsmeer/Kudelstaart tegendraads. ,,Landelijk verliezen politieke partijen. Die neerwaartse trends heeft het CDA Aalsmeer/Kudelstaart in 2014 omgebogen in een stijgende lijn tot bijna 130 leden. Het christen-democratische gedachtegoed leeft in Aalsmeer, wordt in de praktijk gebracht door onze wethouders en uitgedragen door de fractie’’, gaf hij aan. De Graaf staat voor het CDA op de zesde en verkiesbare plaats bij de verkiezingen voor provinciale staten op 18 maart aanstaande.  

-.-.-

Foto-onderschrift:
Bezoekers aan de nieuwjaarsreceptie van het CDA Aalsmeer/Kudelstaart 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.