16 maart 2019

Meer woningen voor álle doelgroepen!

CDA Aalsmeer bepleit meer woningen voor álle doelgroepen

Aalsmeer, 11 maart 2019 - CDA Aalsmeer/Kudelstaart is een groot voorstander van meer woningen voor álle doelgroepen. „Daar kan de provincie wellicht bij helpen”, aldus voorzitter Jan Dreschler bij de plaatsing van het makelaarsbord 'Het CDA wil hier z.s.m. woningen' bij de woningbouwlocatie bij het voormalige voetbalterrein aan de Zwarte Weg. Deze actie maakt deel uit van de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart.

„Het CDA Noord-Holland heeft 'wonen, wonen en wonen' als hét belangrijkste thema voor de nieuwe Statenperiode bovenaan gezet”, aldus CDA-kandidaat Hermen de Graaf . „Het speelt in alle regio's en zeker ook in Aalsmeer en de buurgemeenten. Daarom voeren we deze actie.”

Goede stap gezet

„Op het voormalige voetbalterrein aan de Zwarteweg komen woningen voor jongeren, senioren en eenpersoonshuishoudingen. Dat is een goede stap en een compliment waard. We bepleiten nu snelle realisatie. En op doorpakken op andere potentiële locaties. In samenhang met meer sociale woningen, zoals in 'het Rode Dorp', aan de Spoorlaan, Nieuw Oosteinde 2 en Kudelstaart”, licht fractievoorzitter Dirk van Willegen toe.

Het CDA Aalsmeer/Kudelstaart werkt verder aan plannen, waarbij in samenwerking met de woningbouwvereniging verouderde woonwijken, die niet zijn te verduurzamen, worden vervangen door nieuwe complexen. Met seniorenwoningen op de begane grond en daarboven appartementen voor starters, inclusief financiering via coöperaties.

Kandidaat Statenlid De Graaf, sinds 2015 regionaal vertegenwoordiger in Provinciale Staten, zei bij de campagne-actie dat het CDA Noord-Holland een 'aanjaagteam' wil instellen. „Zo'n aanjaagteam kan de problemen, die provinciaal ook spelen, aanpakken. En laten we vooral ook méér woningen gaan bouwen. Geen maximum aantallen, zoals in het huidige beleid, maar minimum aantallen per regio. We steunen als CDA ook de bouw van tijdelijke woningen, net als die van tiny houses.”

De verkiezingen voor Provinciale Staten worden gehouden op 20 maart. Tegelijk worden de waterschappen gekozen, zoals Amstel, Gooi- en Vecht en Rijnland in deze regio. „We willen veilig wonen, in onze mooie, waterrijke omgeving. Onze vertegenwoordigers in de Provincie en de waterschappen werken daarin samen en wij spreken hen daar ook op aan”, aldus Dreschler en Van Willegen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.