26 februari 2019

PROOSDIJHAL

CDA STELT VRAGEN OVER VERPLAATSEN VAN DE PROOSDIJHAL

In de raadsvergadering van 14 februari heeft Eppo Buskermolen namens het CDA vragen gesteld aan het college of het mogelijk is om de Proosdijhal te verplaatsen naar de sportvelden aan de Wim Kandreef (tussen VZOD en RKDES) en of op de plaats van de sporthal jongerenwoningen gerealiseerd kunnen worden.

In het verkiezingsprogramma heeft het CDA aangegeven om te zoeken naar plaatsen waar jongerenwoningen te realiseren zijn. De Proosdijhal is bijna 40 jaar oud en zit aan het eind van zijn leeftijd. Ook de ESA (Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer) die het beheer over de sporthal heeft, heeft in hun jaarverslag aangegeven dat de sporthal zeer energie onzuinig is.

Reden volgens Buskermolen om te onderzoeken of verplaatsing van de Proosdijhal naar de sportvelden en daaraan gekoppeld het bouwen van jongerenwoningen op de plaats waar nu de Proosdijhal staat haalbaar en wenselijk is.

Ook vroeg het CDA om de werkzaamheden voor het opknappen van het terrein rondom de Proosdijhal even in de wacht te zetten tot dat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn.

Wethouder van Rijn gaf namens het college in zijn beantwoording aan graag dit onderzoek te willen laten uitvoeren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.