01 april 2020

Raadsvergadering 31 maart 2020 Steunmaatregelen Corona-crisis

De inbreng van het CDA van de fractie-voorzitter Dirk van Willegen tijdens het debat over de steunmaatregelen corona-crisis.

"Vandaag hebben wij een bijzonder vergadering in een bijzondere tijd, met bijzondere agenda en besluitvorming.

Het CDA is van mening dat wij dit samen moeten oplossen, daarom kunnen wij instemmen om hier vandaag niet met een evenredige vertegenwoordiging aanwezig te zijn maar alleen met de fractievoorzitters.

Het pakket is een evenwichtig geheel van maatregelen voor de ondernemers en vrijwilligers van Aalsmeer. Het kwijtschelden van de onroerend zaak belasting voor niet-woningen is een prima voorstel en ook een goed signaal naar onze meer dan 2600 ondernemingen toe. Het kan op korte termijn worden ingevoerd en geeft de ondernemers een financiële verlichting.

Daarnaast voorziet het pakket maatregelen financiële hulp voor de verenigingen, stichtingen, groepen van mensen die op enige wijze financieel met de gemeente Aalsmeer verbonden zijn.

Hiermee spreken wij ook de bereidheid uit culturele, maatschappelijke en sportinstellingen op basis van concreet onderbouwde aanvragen het komende halfjaar in liquiditeit te voorzien. Niemand weet hoe wij als land maar ook als gemeente Aalsmeer uit deze crisis gaan komen. Daarom is dit een prima vangnet.

Ook de gecontracteerde zorgaanbieders die de komende drie maanden vanwege de Corona perikelen niet –helemaal- aan hun verplichtingen kunnen voldoen, kunnen de gemeente schriftelijk onderbouwd verzoeken om coulance te betrachten bij de eindafrekening.

Het is van groot belang is dat de zorgaanbieders hun werk voor onze inwoners die zorg nodig blijven kunnen aanbieden.

Wat het CDA betreft is dit voor dit moment een prima pakket aan maatregelen. Indien nodig kan dat misschien nog meer worden. Immers wij als gemeenteraad zijn o.a. mede verantwoordelijk voor de samenhang en saamhorigheid binnen de gemeente Aalsmeer. Daar hebben wij de ondernemers  maar zeker de vele vrijwilligers nodig.

Voorzitter samen kunnen wij dit."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.