10 mei 2016

Robbert-Jan van Duijn voorgedragen als kandidaat wethouder

Huidig fractievoorzitter Robbert-Jan van Duijn is door de CDA-fractie naar voren geschoven als kandidaat om de sinds 1 mei afgetreden wethouder Tom Verlaan op te volgen. Een advies van procesbegeleider Hans Démoed in die richting werd door de CDA fractie unaniem ondersteund.

Van Duijn heeft de voordracht aanvaard en zal naar alle waarschijnlijkheid in de raadsvergadering van 26 mei geïnstalleerd worden als wethouder. Dirk van Willegen zal het fractievoorzitterschap op zich nemen en Tom Verlaan keert terug in de CDA-fractie.

Verfrissend en verstandig

Robbert-Jan van Duijn is met zijn 28 jaar één van de jongste wethouders in de Aalsmeerse geschiedenis, maar kan toch op veel ervaring bogen. Van Duijn is sinds 2010 lid van de Aalsmeerse gemeenteraad, was als lijsttrekker van de verkiezingen in 2014 het boegbeeld van de lokale christendemocraten en is sinds 2014 fractievoorzitter van de zeskoppige CDA-fractie.

De nieuwe CDA-fractievoorzitter Dirk van Willegen is blij met de kandidaatstelling van Van Duijn: “als CDA-fractie zijn wij unaniem voor het kandidaatschap van Robbert-Jan gegaan. Wij zijn er van overtuigd dat hij een goede uitvoering kan geven aan ons verkiezingsprogramma en de CDA-uitgangspunten kan vertolken. Dat, in combinatie met zijn leeftijd, past perfect bij onze verkiezingsslogan: verfrissend en verstandig.”

Mooie stap

Het CDA heeft bewust gekozen voor iemand die Aalsmeer en Kudelstaart goed kent en thuis is in de Aalsmeerse politiek. Dat is van groot belang om vast te kunnen houden aan de door de coalitie uitgezette koers en om de ambities in het coalitieprogramma te kunnen realiseren.

Van Duijn ziet het wethouderschap als een mooie stap in zijn politieke loopbaan: “Ik heb nooit een geheim gemaakt van mijn politieke ambities en wethouder worden was één van die ambities. Dat ik nu die kans krijg vind ik natuurlijk prachtig.”

Nieuwe samenstelling fractie

Met het vertrek van Van Duijn uit de fractie zal Dirk van Willegen de positie van fractievoorzitter invullen. Met de ervaren Van Willegen als fractievoorzitter en het terugkeren van oud-wethouder blijft de CDA-fractie onverminderd sterk.

De installatie van Van Duijn als wethouder en Verlaan als raadslid zal plaatsvinden in de gemeenteraadsvergadering van 26 mei.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.