19 april 2016

Vertrek Tom Verlaan als wethouder per 1 mei 2016.

Verklaring Tom Verlaan

Ik heb vanmorgen besloten om mijn functie als wethouder van de gemeente Aalsmeer per 1 mei aanstaande neer te leggen. Dit was een moeilijke beslissing waar ik lang en goed over nagedacht heb.

Twee jaar geleden ben ik gevraagd om wethouder te worden van deze mooie gemeente. Het was een eer om deze functie voor de Aalsmeerse samenleving te gaan vervullen. Met veel passie en enthousiasme ben ik begonnen aan mijn wethouderschap met een uitdagende portefeuille waaronder Wonen, Schiphol en een aantal mooie bouwprojecten. Ik ben ook erg trots dat er nu een goede woonagenda ligt waar Aalsmeer de komende tijd verder mee kan en er diverse starterswoningen zijn gerealiseerd, onder andere in Dorpshaven Zuid en in de voormalige Columbiaschool.

De fijne en hartelijke collegialiteit binnen het college en de samenwerking met de ambtelijke collega’s heb ik altijd als zeer prettig ervaren. Ik ben een verbinder in hart en nieren. Iemand die graag partijen bij elkaar brengt en gezamenlijk tot een goed resultaat komt. Ik ben eigenlijk meer een intermediair dan een bestuurder en functioneer beter in één op één gesprekken en kleine groepen dan in het debat met de raad.

Wij zijn nu halverwege de zittingsperiode van het college gekomen en ik heb voor mijzelf de tussenbalans opgemaakt. Bij het opmaken van deze balans heb ik geconstateerd dat er van mij als wethouder en bestuurder een andere rol wordt verwacht dan de rol waarin ik me thuis voel en die ik jarenlang in de verzekeringswereld heb mogen vervullen. Mijn werk bestond daar veel meer uit snelle resultaatgerichte acties waar ik als denker/regelaar optrad. Ik mis dit in mijn functie als wethouder.

Ik ben nu 58 jaar en wil graag weer werken in functies die dichter bij mijn kerncompetenties liggen. Daarom leg ik per 1 mei 2016 mijn functie als wethouder neer. Ik wil het college bedanken voor hun steun en collegialiteit die ik de afgelopen periode heb mogen ervaren. Ook wil ik de leden van de gemeenteraad danken voor de samenwerking en het gestelde vertrouwen.

 

Reactie CDA-fractie op het aftreden wethouder Verlaan

Vandaag heeft wethouder Tom Verlaan aan de voorzitter van de Raad zijn aftreden als wethouder bekend gemaakt. Verlaan heeft de CDA-fractie laten weten zich te willen richten op een functie van andere aard, die beter bij zijn kerncompetenties past.

 

Waardering

De CDA-fractie respecteert het besluit van Tom Verlaan en uit haar grote waardering voor zijn inzet voor de gemeente Aalsmeer en het CDA. In zijn periode als wethouder heeft Verlaan o.a. op de portefeuilles 'wonen' en 'Schiphol' bijgedragen aan het realiseren van veel punten uit het CDA-verkiezingsprogramma. De fractie is hem hier voor zeer erkentelijk en hoopt en vertrouwt dan ook dat Verlaan voor het CDA inzetbaar blijft en op andere plekken aan de ontwikkeling van het CDA zal blijven bijdragen.

 

Proces

Met het vertrek van Tom Verlaan zal het CDA komende periode overleggen over een oplossing voor de invulling van de ontstane vacature. Om dit proces in goede banen te leiden heeft de fractie een externe procesbegeleider aangesteld. Dhr. Hans Demoed, oud fractievoorzitter van CDA Zuid-Holland en binnen het CDA actief als trainer en procesbegeleider zal het proces begeleiden en hoopt samen met de CDA-fractie tot een snelle en goede oplossing te komen.

 

 


 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.