09 maart 2023

Vier Aalsmeerse CDA’ers op de lijst voor de Waterschappen Provinciale Staten

15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen Rijnland of Amstel Gooi en Vecht. Aalsmeers fractielid Gerard Winkels staat als kandidaat op plek 33 namens het CDA Noord Holland voor de Provinciale Staten. Raadsleden Eppo Buskermolen en Peter van den Nouland doen mee met de Waterschapsverkiezing en vertegenwoordigen elk een ander waterschap. Peter staat op nr. 3 van waterschap Amstel Gooi en Vecht en heeft tijd om zich zowel in te zetten voor het waterschap als voor de Aalsmeerse raad.  CDA-bestuurslid Chris Leicher en raadslid Eppo Buskermolen staan op respectievelijk plek 7 en 10 op de lijst van het waterschap Rijnland, het oudste waterschap van Nederland.

Het CDA werkt vanuit het mensbeeld dat wat goed is voor de ander, ook goed is voor jezelf.  Goed waterbeheer is voor het CDA een zeer serieuze zaak die zich niet leent voor politiek activisme.  Het CDA is van mening dat zonder samenwerking niemand droge voeten houdt in de Nederlandse waterdelta. Natuur, landbouw, recreatie en bewoning komen steeds dichter bij elkaar en het veranderende klimaat eist ondertussen meer ruimte voor water. Deze uitdagingen vragen meer dan ooit om samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke verbanden en de overheid. Stem daarom 15 maart op een CDA’er uit de gemeente Aalsmeer!

Foto v.l.n.r.: Chris Leicher (#7, CDA waterschap Rijnland),  Gerard Winkels (#33 CDA PS Noord Holland), Peter van den Nouland (#3, CDA waterschap Amstel Gooi en Vecht), Eppo Buskermolen (#10, CDA waterschap Rijnland)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.