11 maart 2016

Voorstel AB en CDA voor alternatieve woonvormen

De fracties van het CDA en Aalsmeerse Belangen hebben in de raadsvergadering van donderdag 10 maart een voorstel ingediend. De twee fracties hebben een zestal uitgewerkte voorstellen met eventuele locaties voor alternatieve woningbouw. Middels een motie roepen de fracties van AB en het CDA het college op de voorstellen op haalbaarheid te toetsen en dit vóór het zomerreces aan de raad terug te koppelen.

 

Lang gekoesterde wens

Dat de beide fracties met dit voorstel komen mag geen verrassing heten. Bij de behandeling van de begroting en de woonagenda is het voorstel al aangekondigd en ook in het coalitieakkoord is het als speerpunt opgenomen.

"Het realiseren van kleinschalige, niet traditionele huisvesting is een langgekoesterde wens van ons. Het is in Aalsmeer voor jongeren zo lastig een woning te krijgen. Daar mag wat ons betreft wel verandering in komen! Dus zijn we aan de slag gegaan en in goede samenwerking met de collega's van Aalsmeerse Belangen tot een mooi plan gekomen" aldus CDA'er Marlon van Diemen.

 

Snel te realiseren

In de motie geven de fracties aan dat er in Aalsmeer en Kudelstaart duidelijk behoefte is aan dergelijke woningen. Het bouwen van woningen voor starters, senioren en eenpersoonshuishoudens is al jaren een speerpunt, wat AB en het CDA betreft is het nu tijd dat er ook daadwerkelijk iets gaat gebeuren. Volgens AB woordvoerder Dick Kuin is dit een noodzakelijk, maar ook realistisch streven: "We spreken hier over tijdelijke, niet-traditionele en snel te realiseren woningen. Alle voorzieningen en infrastructuur zijn al aanwezig, de inpassing is wat ons betreft snel mogelijk."

 

Out of the box

De fracties van AB en CDA hebben de afgelopen maanden intensief onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor de alternatieve woningen. Of alle locaties ook daadwerkelijk haalbaar en wenselijk zijn zal door college van B&W moeten worden onderzocht.

Dick Kuin van AB hoopt dat de motie donderdag wordt aangenomen en dat B&W de plannen kunnen onderzoeken: "We hebben bij het maken van deze plannen echt geprobeerd 'out of the box' te denken. We weten allemaal dat de grond in deze regio duur is en dat het voor jongeren, senioren en eengezinshuishoudens lastig is een woning te krijgen. Als je dan écht iets wil, moet je wel 'out of the box' denken".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.