Eppo (Richard) Buskermolen

nummer 6

“Ik ben een Kudelstaarter voor Kudelstaart en daar ben ik trots op”
Dat kan ik gerust zeggen als geboren en getogen Kudelstaarter met een echte Kudelstaartse naam, Buskermolen. Mijn vader en moeder noemden me Richard, maar zo kent bijna niemand mij hier in het dorp.

Sinds de tv-serie De Kleine Waarheid word ik hier Eppo genoemd omdat ik als twee druppels water leek op de acteur Hans Hoekman die daarin speelde. Ik ben al bijna 40 jaar getrouwd met Thea en we hebben samen drie kinderen en vier kleinkinderen.

In 2005 vroegen Ad Verburg en Ad Verschueren mij of ik iets wilde betekenen voor het CDA.

Dit leek mij wel wat en dit leidde toen tot mijn benoeming als raadslid.

En nu zit ik dus al weer voor de vierde termijn in de gemeenteraad en ambieer zelfs nog een volgende raadsperiode van vier jaar voor het CDA.

Mijn opa Gerrit had rond de oorlogstijd voor de KVP (Katholieke Volks Partij) in de gemeenteraad gezeten en door zijn toedoen kwamen er destijds huizen op het Stichtsepad, zelfs zestien stuks, en dat was heel wat in die tijd. Dus dacht ik dat het zeker geen kwaad kon als er iemand in de gemeenteraad van Aalsmeer zou zitten die altijd weer blij is als hij de kerktoren van de katholieke kerk in Kudelstaart ziet en altijd voor Kudelstaart zal opkomen. Die zestien jaar in de raad zijn me prima bevallen.

Ik heb vier verschillende fracties meegemaakt, uiteraard allemaal heel verschillend, maar alle vier ontzettend leuk. En ik heb dus ook heel veel verschillende gemeenteraadsleden van andere partijen leren kennen en ja, ook voor hen heb ik veel respect. Want je moet het maar willen om zoveel tijd en energie te stoppen in raadswerk en dan ook nog vaak de hoon over je heen krijgen als weer eens iemand het met jou of jouw partij oneens is en de sociale media gebruikt als een legale spuugpot.

Privé heb ik 29 jaar in het jeugdbestuur van de plaatselijke voetbalclub RKDES gezeten en ruim twintig jaar in het hoofdbestuur van RKDES.

Eveneens ben ik bestuurslid van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart die elk jaar een veiling houdt waarvan de opbrengst gaat naar het verenigingsleven in Kudelstaart.

Het verenigingsleven gaat me dan ook echt aan het hart, het is de fundering van onze samenleving.

Mijn portefeuille bij het CDA bestaat voor een groot gedeelte uit ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en bestemmingsplannen, maar ook sport heeft mijn grote interesse en als ex-ondernemer gaat het bedrijfsleven me ook aan het hart en uiteraard Kudelstaart.
De Kudelstaartse belangen zal ik altijd blijven behartigen.

Zo heb ik me er sterk voor gemaakt dat het afgrijselijke torengebouw dat op de hoek Robend/Kudelstaartseweg moest komen niet doorging. Een gebouw dat boven Kudelstaart uit zou torenen kon alleen maar verzonnen zijn door iemand uit Abacawalda of zo, maar niet door een Kudelstaarter. Gelukkig hebben we nu de zeer gewenste horecagelegenheid “Op de Hoek” en zijn er zorgwoningen Mijnsheerlyckheid op het voormalig schoolterrein gebouwd zodat Kudelstaarters tot op hoge leeftijd in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.

Ook de komende vier jaar zal het CDA zich blijven inzetten om meer woningen voor iedereen gebouwd te krijgen in zowel Aalsmeer als Kudelstaart want ze zijn hard nodig maar ook uitbreiding van Mijnsheerluykheid zou gewenst zijn. Er is al veel bereikt de afgelopen jaren zo is het voorzieningenniveau en het sportniveau ongekend hoog in Aalsmeer en Kudelstaart en daar mag het CDA best trots op zijn. En dat alles ook nog eens met een uitstekend financieel beleid.

Kortom, graag ga ik nog vier jaar door als raadslid voor het CDA om te streven naar een zo goed mogelijk leef-, woon- en werkklimaat in Aalsmeer en KudelstaartRichard (Eppo) Buskermolen
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.