Ton Harte

fractie-assistent

Ik ben Ton Harte,  geboren op  05-december-1950 in het dorp Sloten alwaar mijn ouders een tuinderij  hadden.  Ik woon sinds 1981 in Aalsmeer ,  ben  alweer 36 jaar getrouwd met Ankie Fokker en samen hebben we 3 volwassen kinderen.  2 zoons en 1 dochter.

Ik werkte in de tuinbouw,  in de elektrotechniek ,  en in de jaren voor mijn pensioen bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) als Senior Planner /Controller. 

Ik ben actief bij Voetbalvereniging Aalsmeer, Wereldwinkel Aalsmeer  en de laatste vier jaar vooral ook als fractie-assistent en fractielid voor het CDA Aalsmeer/Kudelstaart.

Ik fietst graag, rommel graag in de tuin en ben vaak bezig met genealogie, geschiedenis en topografie.

Ik voel  me enorm thuis bij het CDA.  CDA is een echte volkspartij, een partij voor jong en oud.  CDA is een partij voor iedereen, een partij die zich door de Christelijke Beginselen laat inspireren.  CDA is de allerbeste lokale partij voor Aalsmeer en Kudelstaart, een partij die verantwoordelijkheid durft te nemen.  CDA is geen partij van loze woorden, maar een partij van nuchtere daden.  CDA  Aalsmeer/Kudelstaart is de partij met goede contacten naar,  politiek Den Haag,  onze provincie,  onze 2 waterschapen en  onze  buurgemeentes.

Ook voor 2018-2022 heeft CDA Aalsmeer/Kudelstaart weer een prima kandidatenlijs.  Een mix van jong en wat ouder.  Een mix van praktische en theoretische mensen, allemaal  met veel kennis en ambitie.  Kandidaten met een groot politiek verleden, maar ook kandidaten met een nog grote politieke  toekomst.

Er is de laatste 4 jaar weer veel  bereikt in Aalsmeer en Kudelstaart. Er zijn in ieder geval weer woningen in aanbouw, al zijn het er mede door de Schiphol beperkingen veel te weinig.   Er is een verbetering van de kwaliteit van ons openbare groen en onze buitenruimte in gang gezet.  Er was een toename van het al hoge voorzieningenniveau, terwijl  (in tegenstelling tot onze buurgemeentes) de lokale lasten zelfs daalden.  En ook de afronding van de overdracht van zorgtaken, van rijk naar gemeente gaat naar tevredenheid.  Ook is er het feit dat de 2e kamer eindelijk meer begrip en aandacht krijgt voorde mensen wonende rond Schiphol.

Voor mij persoonlijk waren het aftreden van burgemeester Jobke Vonk,  het gesteggel over het inzamelen van ons afval en het trage verloop aangaande de huisvesting van onze arbeidsmigranten wel teleurstellend.  Ook de trage afhandeling van de rechtszaak rond een collega raadslid  (het begon allemaal ruim 4 jaar geleden) is voor mij een groot dieptepunt.                                                                                                                               

 

Voor de komende 4 jaar wil ik me vooral inzetten voor al onze verenigingen en voor het behoud van al onze Aalsmeerse en Kudelstaartse evenementen.  Verenigingen en evenementen met hun onmisbare vrijwilligers.   Vrijwilligers die we moeten respecteren en waar mogelijk moeten helpen.                                                                                                                               -Inzetten voor de burger die echt in de knel of in de problemen zit.                                              

-Inzetten op het bouwen van meer woningen voor startende jongeren en voor ouderen. Ook moeten we voor 100% gaan garanderen dat woningen welke bij loting verworven kunnen worden, de eerste 5 jaren niet in handen kunnen komen van speculanten en goocheme onderverhuurders.

-Inzetten voor een belangrijke vorm van duurzaamheid n.l. fair-trade.  Dus een eerlijke beloning voor ieder die voor ons werkt, maar oolk een eerlijke en fatsoenlijke huisvesting voor deze o.a. arbeidsmigranten).       

- Inzetten op tuinbouw en sierteelt.  Verreweg de belangrijkste bedrijvigheid in Aalsmeer en Kudelstaart. Voor de bedrijven, de mensen, de Greenpoort en niet te vergeten het onderwijs in deze belangrijke sector.

-Inzetten voor goede fietsvoorzieningen. De veroorzaker van files en parkeerproblemen zijn we zelf, dus pak als het even kan de fiets.

 

Stem  CDA.  


CDA  De partij die er is voor u!

CDA  #AltijdDichtbij

 

Ton Harte    a.g.n.harte@gmail.com     06 53 26 35 31.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.