Hermen de Graaf

Lid Provinciale Staten

In Provinciale Staten van Noord-Holland ben ik in de periode 2015-2019 vertegenwoordiger voor het CDA. In mijn portefeuille heb ik infrastructuur en ik werk intensief samen met Dennis Heijnen, die onder meer het openbaar vervoer en de financiën als aandachtsgebieden heeft. In de provinciale CDA-fractie zitten verder Heleen Keur, Jitske Haagsma en Willemien Koning (dames hebben de overhand…) Duo-lid, zeg maar eerste reserve, is Joacim de Kam en onze fractiemedewerker is Wilma van Andel. Een fantastisch team.

De provincie is er voor de regio's, moet dienstbaar zijn en de leefbaarheid in balans met economische groei brengen. Dat is ons streven en daarom werken we ook samen met alle negen verschillende regio's in het mooie Noord-Holland. Via werkbezoeken, directe contacten en door speciale thema's, zoals wonen en de omgevingswet, zijn we als volksvertegenwoordigers actief.

Ik voel me best wel Noord-Hollander. Woon al ruim dertig jaar in Kudelstaart, ben geboren in het West-Friese Broek op Langedijk en groeide tot m'n studie aan de Rijks Hogere Tuinbouwschool op in Sint-Pancras. Als Aalsmeerder ben ik er voor de hele provincie, van Texel tot de Gooi- en Vechtstreek en van Zandvoort tot Enkhuizen.

De provincie wordt een 'middenbestuur' genoemd, tussen de gemeenten en de rijksoverheid in. Daardoor staan we op meer afstand van de burgers en bedrijven. Tegelijk proberen we toegankelijk en bereikbaar te zijn.

We zijn in het college van Gedeputeerde Staten de kleinste coalitiepartner met verder PvdA, D66 en VVD. Ik durf te zeggen dat we dat we de ambitieladder het hoogst hebben gelegd en dat we van alle fracties in Provinciale Staten ook de meest plezierige hebben. En dat vinden wij ook belangrijk: plezier in de politiek.

 

Hermen de Graaf

06-53992755

hermen@degraafvanderzande.nl

www.cda.nl/noord-holland/mensen/hermen-de-graaf-1/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.