Algemeen Bestuursvergadering & voorzittersoverleg

1.      Op woensdag 26 september worden de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Alle voorzitters van de lokale afdelingen zijn voor deze vergadering uitgenodigd om mee te praten over de lijsten en programma's.


Naast de sollicitaties zullen we de lijsten voor de waterschappen en provincie op vullen. We trachten uit elke gemeente iemand op te nemen op de lijst. Aan de lokale afdelingen de vraag iemand door te geven die veel stemmen heeft binnen gehaald tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen én/of iemand die zich voor de PS/WS verkiezingen lokaal wil inzetten. Vanuit deze poule vullen we de lijst op en kijken daarbij naar spreiding over de provincie. U kunt deze mensen aanmelden via haverkampc@noord-holland.nl, wilt u daarbij aangeven of de kandidaat het niet erg vindt wanneer die op de Provinciale of Waterschapslijst terecht komt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.