Algemene Leden Vergadering CDANH

Zoals al in de nieuwsbrief is medegedeeld is de ALV, die eerst op 24 november gepland stond, verplaatst naar 8 december. De ALV wordt gehouden in het Don Bosco college, Heideweg 2 in Volendam.

Inloop is rond 09:30 uur en om 10:00 uur starten we met de volle agenda. De volgende blokken zullen de revue passeren:

  1. Huishoudelijk deel
  2. Amendementen Waterschappen & Europa (deelsessies)
  3. Amendementen Provinciale Staten (deelsessies)
  4. Amendementen Plenair
  5. Vaststellen kandidatenlijsten
  6. Kabinetsleden en groepsfoto

Alle informatie wordt gedeeld op: https://www.cda.nl/noord-holland/verkiezingen-2019/

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.