Informatiebijeenkomst Wmo en Jeugdhulp voor raadsleden

Met de invoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet, en de hervorming van de langdurige zorg is het zorgstelsel in Nederland grondig herzien. Gemeenten zijn nu vergaand verantwoordelijk voor het organiseren van zorg en ondersteuning. Dagelijks komen zij voor nieuwe uitdagingen te staan en het beleid blijft in beweging. Hoe zitten de Wmo en de Jeugdwet in elkaar, welke thema's zijn vanuit cliëntperspectief actueel, en wat betekent dit voor de gemeenteraad?

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor raadsleden van het CDA die actief zijn in gemeenten in Noord Holland. Deze bijeenkomst is geschikt voor zowel nieuwe als ervaren raadsleden.

Het doel

Deze informatiebijeenkomst biedt kaders om actuele casuïstiek die speelt in de eigen gemeente te herkennen vanuit juridisch perspectief en vanuit cliëntperspectief, en ruimte te verkennen om het beleid op basis van cliëntervaringen bij te sturen.

Programma

  • Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
  • De Kanteling
  • Wettelijk kader Wmo 2015 en Jeugdwet
  • Relatie en overlap met andere wetgeving
  • PGB regelingen
  • Kerntaken van de gemeente en regelruimte binnen de Wmo
  • Vormen van cliëntparticipatie in de beleidsvorming

Actuele casuïstiek en jurisprudentie zijn verweven in het gehele programma. Deelnemers kunnen vooraf vragen en casuïstiek uit de eigen gemeente insturen. Deze worden zoveel als mogelijk verwerkt in het programma.

Tijd en Locatie

De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 10 september van 18:00 tot uiterlijk 22:00. Locatie: Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185-A in Krommenie. 

Kosten:

Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door CDA Noord-Holland, in samenwerking met het Steenkamp instituut en de BSV. Wij zorgen voor de broodjes.

De gespreksleider:

De informatiebijeenkomst wordt geleid door belangenbehartiger Christiaan Dol. Hij ondersteunt als juridisch adviseur de onafhankelijke cliëntondersteuners van Cliëntenbelang met informatie en oplossingsrichtingen. Hij begeleidt dagelijks zelf cliënten die tussen wal en schip vallen bij het verkrijgen van passende zorg en voorzieningen en adviseert gemeenten en professionals. Hij kent de haarvaten van het beleid en ervaart in de dagelijkse praktijk waar het voor cliënten kraakt en schuurt.

Over Cliëntenbelang

Cliëntenbelang streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen. Cliëntenbelang biedt onafhankelijke cliëntondersteuning, verkent en ondersteunt nieuwe vormen van cliëntparticipatie en voert projecten uit gericht op versterking van de stem en eigen regie van cliënten. We doen dit altijd samen met de mensen om wie het gaat.Aanmelden Meld u uiterlijk voor drie september aan via de link. Heeft u casuïstiek of vragen die u graag aan de orde wilt laten komen? Dien deze dan bij voorkeur uiterlijk 15 augustus in bij haverkampc@noord-holland.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.