Waardendebat

Wijkt de sociaal-conservatieve koers van de Tweede Kamerfractie uit naar rechts? Zijn wij een volkspartij dat openstaat voor nieuwkomers en diversiteit of kiezen wij voor een mono-culturele samenleving? Voor wie is het CDA er? Op maandagavond 1 oktober zal Pieter Heerma een mini-lezing geven  over “Wie zijn de kleine luijden van deze tijd”. Na de lezing vindt er een debat met het publiek plaats. Naast Pieter Jan Dijkman zal dr. Govert Buijs aanwezig zijn. Zij zullen actief deelnemen aan de discussie en daarnaast zal één de avond inleiden en de ander de avond proberen te samenvatten. Dit een antwoord te formuleren op de vraag: op welke voor het CDA karakteristieke en herkenbare punten moeten we inzetten de komende periode?

Pieter Heerma heeft politicologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Hij is lange tijd woordvoerder geweest van de CDA Tweede Kamerfractie. Heerma was campagneleider voor het CDA in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Hij stond op plaats elf van de CDA-kandidatenlijst. Op 20 september 2012 werd hij beëdigd als Tweede Kamerlid. Heerma is woordvoerder sociale zaken. Voor hij Kamerlid werd, was hij manager bij Zorgverzekeraar De Friesland. In de Tweede Kamer is Pieter woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samen met partijleider Sybrand Buma nam hij deel aan de onderhandelingen voor de huidige coalitie  van CDA, D66, VVD en ChristenUnie.

Govert J. Buijs is bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Amsterdam. Ook doceert hij 'filosofie van de economie' aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van deze universiteit. Hij promoveerde in 1998 op een proefschrift over totalitaire ideologieën en religie. Zijn huidige onderzoek richt zich op moraliteit en markten. Momenteel leidt hij een team van economen, filosofen en theologen in het 'Good Markets' onderzoeksproject naar de vraag of samenlevingen met een vrijemarkteconomie floreren als burgers, overheden en bedrijven de moraal respecteren en deugdzaam handelen.

Drs. P.H.J. Dijkman (1980) is sinds april 2017 directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Hij studeerde politieke geschiedenis en journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en ontving een beurs van het wetenschappelijk onderwijsfonds Radboudstichting voor een aanvullend jaar politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2006 tot 2010 was hij politiek redacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Van april 2010 tot april 2017 was hij werkzaam bij het WI als hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen, het politiek- kwartaaltijdschrift van het WI. Ook is hij bezig met een proefschrift over het debat over de legitimiteit van christelijke politiek tussen 1920 en 1960 aan de VU.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.