18 mei 2017

CDA wil netwerk van deelauto's in heel Noord-Holland

Ook in een kleine kern waar geen bussen meer rijden in een deelauto kunnen stappen, een geschikte auto kiezen bij jouw plannen van deze dag, door de hele provincie op dezelfde manier aanmelden en betalen. Het zijn dromen van Joacim de Kam, duo-Statenlid voor het CDA in Noord-Holland. Hij wil dat de provincie gaat onderzoeken wat zij hierin kan betekenen en heeft hiervoor een initiatiefvoorstel gemaakt.

“De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de provincie en de bereikbaarheid van kleine kernen. Daarnaast werkt de provincie op verschillende manieren aan een betere doorstroming en verduurzaming van het verkeer. Daarom is de provincie de uitgelezen partij om het faciliteren en stimuleren van deelauto’s ter hand te nemen”, aldus De Kam. “Wij vragen om een onderzoek waarin de provincie kijkt of het uitschrijven van een concessie voor een deelautonetwerk in de gehele provincie mogelijk is, zodat rendabele en onrendabele gebieden elkaar compenseren en er in de gehele provincie gebruik wordt gemaakt van één systeem.” Dennis Heijnen, CDA Statenlid en woordvoerder OV: "Wij willen kijken of deelauto’s een alternatief kunnen vormen voor plekken waar, vanwege hoge kosten en te weinig gebruikers, geen openbaar vervoer meer is. Daarnaast zijn manieren van reizen aan verandering onderhevig en dus moet de provincie nieuwe vormen blijven onderzoeken."

Gedeputeerde Staten zullen nu eerst een reactie gaan maken op het voorstel, waarna het voorstel in september in de commissie Mobiliteit besproken kan worden. Begin oktober kan er door de gehele Staten over het voorstel worden gestemd. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.