27 juni 2017

CDA maant provincie tot duidelijkheid over steun voor monumentale gebouwen

Het CDA wil weten waarom de nieuwe mogelijkheid voor provinciale steun voor herbestemming, restauratie en verduurzaming van karakteristiek vastgoed  zo lang op zich laat wachten. Tot nu toe wordt alleen onderhoud en renovatie van provinciale monumenten vanuit de provincie ondersteund.

In haar verkiezingsprogramma pleitte het CDA Noord-Holland voor een fonds Waardevolle Herbestemming, om leegstand van monumentale gebouwen en kerken om te buigen in herbestemming met cofinanciering van de provincie. In het coalitieakkoord van 2015 is afgesproken dat de provincie een impuls zou geven aan waardevolle herbestemmingsprojecten. Hiervoor is 4,1 miljoen euro uitgetrokken, bovenop het bedrag dat al aan monumenten besteed werd. Van een  verbreding van het Noord-Hollands fonds voor monumenten t.b.v. herbestemming, restauratie en verduurzaming, is echter nog steeds geen sprake.  

Fractievoorzitter Heleen Keur: “Wij vragen ons af waarom dit zo lang moet duren en hebben daarom vragen gesteld. Ook is ons gebleken dat het op de website niet erg duidelijk is op welke regelingen monumenten en karakteristiek vastgoed nu precies aanspraak kunnen maken. Daarom vragen we ook om bij de – hopelijk snelle – openstelling van het nieuwe fonds een slag te maken in de communicatie, door alle mogelijkheden duidelijk op een rij te zetten en hier actief mee naar buiten te treden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.