03 juli 2017

CDA blijft kritisch over provinciaal pachtbeleid

Vorig jaar zomer stelde de provincie Noord-Holland aanvullende eisen aan pachters om de duurzaamheid te bevorderen. Hoewel het CDA voorstander van het bevorderen van een verdere verduurzaming van de landbouw, vindt het CDA niet dat het provinciaal pachtbeleid daar op deze manier voor moet worden ingezet. Ook na de eerste jaarlijkse evaluatie die gisteren in de Statencommissie is besproken, blijft het CDA bij dit standpunt..  

CDA-Statenlid Dennis Heijnen: “Wij hebben met name kritiek op het geven van voorrang  aan pachters met bepaalde duurzaamheidscertificaten. De certificaten verschillen zoveel van elkaar dat ze niet zoveel zeggen en dragen niet bij aan een eerlijk, eenduidig systeem. Deze eis levert vooral bureaucratie op, zo blijkt ook uit de evaluatie. Ook gaat het ons veel te ver eisen aan de bedrijfsvoering van agrariërs te stellen. Zolang de certificatenregeling van kracht is, heeft het CDA erop aangedrongen dat alle duurzaamheidscertificaten in aanmerking komen voor voorrang. We zijn dan ook blij dat het aantal is uitgebreid na onze inzet hierop.”

Het CDA is van mening dat het aanbieden van pachtcontracten met een langere looptijd, een veel groter effect hebben op de verduurzaming. Hetzelfde geldt voor aanvullende voorwaarden aan het beheer van de grond. Heijnen: “Pachtcontracten van 4 tot 6 jaar, zorgen ervoor dat boeren genegen zijn om te investeren in maatregelen die bijdragen aan een duurzaam gebruik van de grond. De provincie is hierin iets opgeschoven, zij gaan vanaf nu eenjarige contracten in principe drie keer opnieuw aan dezelfde pachter aanbieden. Dat is een positieve ontwikkeling. Als het aan het CDA ligt onderzoeken we ook of pachten ook voor langere tijd mogelijk is.”

Het inzetten van het pachtbeleid voor duurzaamheidsdoelstellingen  is een wens die Provinciale Staten enkele jaren geleden uitgesproken heeft. De meeste politieke partijen zijn dan ook tevreden over de wijze waarop de provincie hier invulling aan geeft. Het CDA zal zich blijven verzetten tegen deze bureaucratische regels voor boeren en duurzaamheid in de landbouw op een andere manier aanjagen. Volgend jaar is er opnieuw een evaluatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.