15 juli 2022

Aanvaardingsspeech lijsttrekker Dennis Heijnen

Lieve CDA-vrienden,

Wat een eer en een genoegen om opnieuw lijsttrekker te mogen zijn van het Noord-Hollandse CDA. Ik ben u zeer dankbaar voor uw steun!

De afgelopen jaren waren, diplomatiek gezegd, nogal onstuimig. Er was en is een hoop gedoe en veel verschil van mening. En ook vanavond hadden we een stevige discussie. Een discussie waarvan ik echt hoop dat die een goed vervolg krijgt.

En toch… als ik nadenk over wat voor een samenleving ik voor me zie. Hoe ik vind dat mensen met elkaar moeten omgaan en welke rol de overheid, de politiek daarin heeft. Dan kom ik iedere keer weer uit bij het CDA. En wat zo mooi is, u blijkbaar ook. Anders zat u hier niet op deze mooie zomeravond in juli. Er is uiteindelijk veel meer wat ons bindt dan dat ons scheidt.

Wij zijn CDA'ers omdat we geloven dat wij niet alleen voor onszelf op deze aarde rondlopen. Omdat we geloven dat we een hoger doel dienen. Dat we goed moeten zorgen voor de mensen om ons heen en anderen soms goed voor ons moeten laten zorgen. Dat iedereen meedoet ongeacht afkomst, geloof, geslacht, voorkeur, opleiding, woonplaats of wat dan ook waardoor mensen van elkaar verschillen. Dat we alleen een samenleving kunnen zijn als we het samen doen. Dat we een grote verantwoordelijkheid hebben voor de Schepping, dat we de wereld beter achterlaten aan de volgende generaties. Niet opgelegd vanuit allerlei regels bovenaf door een superstaat, maar vanuit een intrinsiek besef dat normen en waarden onze samenleving vorm geven. Dat we onze naasten moeten liefhebben als onszelf.

En ik zeg dit nu hier en het klinkt soms zo vanzelfsprekend. Maar ik verzeker u, dat is het niet. Kijk naar de wereld om ons heen, kijk naar de politiek om ons heen. Het is aan ons om dit verhaal te blijven vertellen. Het is aan ons om te laten zien dat het CDA het beste verhaal heeft voor Laren, het Gooi, voor West-Friesland, de Kop, voor de IJmond, en ja zelfs voor Amsterdam.

En daarom zitten wij hier vandaag. En daarom gaan we straks campagne voeren. Daarom gaan wij straks toch – ondanks alles - in onze groene jas naar buiten om te vertellen dat het CDA wel oog heeft voor de samenleving in Amsterdam Nieuw-West, Nieuw-Vennep, Egmond-Binnen, Ankeveen, Hoorn, Opmeer, Purmerend en al die prachtige buurten en wijken in onze mooie provincie.

Omdat alleen wij kunnen vertellen dat wij snappen dat je verbonden wil blijven met je sportvereniging, je geloofsgemeenschap, je buurt, je wijk, je oma om de hoek, je ouders en je vrienden. En als je wel verder weg woont je je sociale contacten makkelijk wilt kunt blijven bereiken, zowel digitaal als fysiek. Dat er vrijheid is om je te kunnen vestigen waar je je thuis voelt. Dat steden en dorpen zich daarvoor moeten kunnen ontwikkelen, met behoud van groen en recreatiemogelijkheden. Maar ook met af en toe een extra woonwijk aan de rand. Het blijft bizar dat het huidige provinciebestuur dit niet snapt.

Maar ook omdat alleen wij kunnen vertellen dat we moeten blijven investeren in onze dorps- en buurthuizen en ons cultureel erfgoed. Dat we waardering blijven uiten voor de talloze vrijwilligers die belangeloos actief zijn voor de samenleving.

En omdat alleen wij kunnen vertellen dat we vertellen dat we de landbouwsector blijven ondersteunen. Met respect voor het agrarische bedrijf en een eerlijke en realistisch tijdspad met de juiste instrumenten zoeken naar toekomstbestendige manieren van boeren.

Omdat alleen wij kunnen vertellen dat we staan voor een haalbare en realistische energietransitie waarbij we investeren in het netwerk, wind en zon plaatsen waar dat verantwoord is en kernenergie als tussenoplossing kiezen.

Omdat alleen wij op zoveel andere thema’s het beste verhaal hebben. En lieve mensen ik kan nog uren doorgaan over wat we willen met de provincie en over alles waar we ons de afgelopen vier jaar met de geweldige Noord-Hollandse CDA fractie voor hebben ingezet. Maar dat ga ik niet doen.

Als onze activiteiten kunt u vinden op onze website en in de nieuwsbrieven. Ik beveel dat van harte bij u aan. Heleen Keur schrijft met haar team een mooi verkiezingsprogramma over wat we de komende vier jaar willen. Momenteel haalt ze daarvoor op allerlei plekken input op. Meldt u zich bij haar of bij Lisette met speerpunten voor uw regio. Zo blijven wij - ook in ons verkiezingsprogramma – midden in de samenleving te staan.

Lieve mensen, het mogelijk duidelijk zijn. Ik doe dit niet alleen. Medio september wordt de conceptkandidatenlijst bekend, ik hoop en verwacht dat er dan een geweldig team staat. Samen met de huidige fractie, alle kandidaten, maar vooral ook met u en alle vrijwilligers in de CDA-afdelingen gaan we er een prachtige campagne van maken. Met Bram Beemster hebben we een geweldige campagneleider, maar we kunnen het niet zonder uw hulp.

Ik kom heel graag bij u langs in aanloop naar de campagne en in de cruciale weken voor 15 maart, om met elkaar ons verhaal te vertellen. Omdat alleen wij het beste verhaal hebben voor Noord-Holland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.