_65A6799
23 januari 2018

Begroting van de provincie wordt begrijpelijker

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Holland heeft ingestemd met een voorstel van de rekeningencommissie om de begrotingssystematiek van de provincie begrijpelijker te maken. De rekeningencommissie, waarvan CDA-Statenlid Dennis Heijnen voorzitter is, heeft anderhalf jaar gewerkt aan deze voorstellen.

Heijnen: “De financiële stukken van de provincie waren los komen te staan van de dagelijkse praktijk. Projectleiders herkende hun eigen projecten niet meer terug in de begroting of het jaarverslag. Samen met de hele commissie en een uitstekende ambtelijke ondersteuning zijn we tot verbetervoorstellen gekomen die de financiële stukken meer inhoud moeten geven en begrijpelijker moeten maken, ook voor mensen die niet dagelijks met hun neus in jaarrekeningen en balansen zitten.”

In de voorstellen is onder meer geregeld de reserves scherper in kaart te brengen, minder ambtelijke standaardtaal te gebruiken en provinciaal beleid beter te koppelen aan de begroting. De begroting van 2019 is het eerste document wat volgens de nieuwe systematiek wordt uitgevoerd. De rekeningencommissie zal de financiële stukken jaarlijks evalueren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.