23 april 2018

Betrek fietsers bij aanpak knelpunten

Foto-onderschrift: Walter Dubach, André Burger, Statenlid Hermen de Graaf en Sybo Schouwstra (vlnr) bij een van de aan te pakken fietspaden (foto Joacim de Kam)

'Het CDA wil, dat Provincie Noord-Holland betrokkenheid van fietsers waardeert en zoveel mogelijk honoreert bij de geplande aanpak van fietsknelpunten.' Dat koppelt Statenlid Hermen de Graaf aan de goedkeuring voor het plan om € 23 miljoen te investeren in Provinciale en gemeentelijke fietspaden. De Staten gaven fiat aan dit lang verwachte plan in de vergadering van 23 april.

Het plan voorziet in het aanpakken van veertien knelpunten op Provinciale fietspaden, waarvoor € 16 miljoen is uitgetrokken. Daarnaast komt er een subsidieregeling van € 7 miljoen waarop gemeenten kunnen inschrijven voor 39 verschillende projecten. Die Provinciale subsidie is maximaal 50%.

De geselecteerde projecten zijn afkomstig uit een inventarisatie van de Fietsersbond, op verzoek van Noord-Holland opgesteld in 2016. Die inventarisatie leverde 308 knelpunten op, in aard en omvang zeer verschillend. Daarvan liggen er 37 op Provinciale fietspaden en zijn er 271 in beheer bij gemeenten. Nadere analyse heeft opgeleverd, dat er 14 Provinciale fietsknelpunten snel kunnen worden aangepakt en na overleg met de betreffende steden en dorpen 39 gemeentelijke.

'Met speciale dank aan de Fietsersbond is dit een start', aldus De Graaf. 'Resterende knelpunten en projecten kunnen later nog terugkomen bij de beleidsontwikkeling van het 'Programma Fiets', waar ook aan wordt gewerkt. Maar met beleid ontwikkelen los je geen knelpunten op. Dus is het goed dat Noord-Holland en hopelijk veel gemeenten ermee aan de gang gaan. Daar zijn fietsers bij gebaat. Het is goed voor de gezondheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid in onze provincie.'

Meer informatie: Hermen de Graaf 06-53992755  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.