21 november 2018

CDA bepleit fusies van onderop

Op woensdag 21 november maakte het bestuur van Noord-Holland bekend dat de gemeentelijke herindelingsprocedure in de Gooi en Vechtstreek is gestopt. Dat betekent dat Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum en Wijdemeren niet langer verplicht moeten fuseren. Het bestuur heeft dit besluit genomen naar aanleiding van het concept-beleidskader herindeling 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dat concept-beleidskader is het versterken van de regionale bestuurskracht niet langer opgenomen als reden voor een provinciale herindelingsprocedure, terwijl dat juist de belangrijkste aanleiding was voor het fusieproces.

 

Noord-Hollands CDA-fractievoorzitter Dennis Heijnen: ‘De koers van het fusieproces was lange tijd onduidelijk en heeft veel onrust veroorzaakt. Wij zijn blij dat er nu duidelijkheid is. Het stoppen van de gemeentelijke herindelingsprocedure laat zien dat fusies alleen succesvol zijn als ze van onderop gedragen worden. De gemeente en haar inwoners moeten de fusie ook echt willen.’

 

CDA-Statenlid Wilma van Andel vult aan: ‘Het is opmerkelijk dat het ministerie van BZK dit nieuwe standpunt inneemt, eerder kreeg de provincie Noord-Holland van hen nog de opdracht om een fusie af te dwingen. Het CDA wil daarom dat de provincie veel kritischer is in het accepteren van deze opdrachten en alleen nog gemeentelijke herindelingen ondersteunt als gemeenten daar zelf het initiatief voor nemen. Enige uitzondering is wanneer zich zeer grote bestuurlijke of financiële knelpunten voordoen in gemeenten die alleen door herindeling zijn op te lossen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.