09 februari 2021

CDA: “Betrek bewoners meer bij controversiële windprojecten”

Plaatsing van windturbines naast woonwijken zonder overleg is onacceptabel, vindt het CDA Noord-Holland. Niek Wijmenga, woordvoerder klimaat, ziet dat er veel onrust is over plannen voor windturbines in en rond Amsterdam: “klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd, maar die strijd rechtvaardigt niet ieder project”. Het CDA heeft daarom in de provinciale commissievergadering van 8 februari 2021 de gemeente Amsterdam en het provinciebestuur gevraagd meer tijd te nemen om in gesprek te gaan met bewoners en de buurgemeenten van Amsterdam over controversiële plannen voor windturbines.

Klimaatverandering is één van de grootste politieke uitdagingen van deze tijd. De technische uitdaging is vergelijkbaar met de industriële revolutie van de 19e eeuw. Maar juist vanwege de grote schaal van deze uitdaging zet CDA in op een integrale aanpak door gebruik van verschillende technieken. Denk hierbij aan energiebesparing, nieuwe kerncentrales en wind op zee.

Voor wind en zon op land zijn andere alternatieven denkbaar, zoals zonneweides langs snelwegen of windturbines op plekken waar grote afstand is tot woonwijken. In en rond Amsterdam zijn nu veel problemen met plannen voor grote windturbines vlak naast woonwijken of op de grens met buurgemeenten. Daarover ontstaat veel onrust, omdat mensen gehecht zijn aan de leefbaarheid in hun buurt. Windenergie is ten slotte een vorm van industrie die beter past in een industriegebied.

Het CDA onderstreept het belang van participatieprojecten met lokale betrokkenen en belanghebbenden, zoals buurtbewoners. “We moeten oppassen dat we het draagvlak voor oplossingen voor het klimaatprobleem niet torpederen door projecten er doorheen te jagen zonder vroegtijdige participatie. We moeten met elkaar in gesprek blijven. Het probleem speelt nu in de gemeente Amsterdam, maar we verwachten dit ook elders in de provincie. Als het nodig is moeten we langer de tijd nemen om projecten voor wind en zon goed in te passen. Het zijn ten slotte onze bewoners die tegen de windturbines aankijken”, aldus Niek Wijmenga.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.