17 oktober 2018

CDA blij met aangenomen motie Zonneladder

Haarlem – De CDA-Statenfractie is verheugd over de aangenomen motie Zonneladder in de Tweede Kamer. Daken en onbenutte terreinen hebben volgens de Kamer voorrang op landbouw- en natuurgronden voor het plaatsen van zonnepanelen. Het CDA ziet deze ontwikkeling graag verwerkt in het zonnebeleid van de provincie Noord-Holland. ‘Dit is een hele mooie ontwikkeling’ aldus CDA-Statenlid Joacim de Kam. ‘Zonne-energie is onmisbaar om de klimaatdoelen te halen. Als we de zonneladder in Noord-Holland toepassen, dan helpt dat om eerst alle onbenutte daken te voorzien van zonnepanelen. Daar ligt een enorme potentie.’ De motie bevat ook een oproep om de landbouwsector, de zonne-energiesector en netbeheerders te betrekken in het opstellen van kaders voor zonne-energie.  

Statenlid Wilma van Andel geeft aan dat landbouwgrond keihard nodig is voor voedselvoorziening voor zowel Nederland als voor de export. Dan waarschuwen natuurbeschermers en ecologen ook nog eens voor het negatieve effect van het plaatsen van zonneweides op lange termijn, zowel voor de bodem als voor het leven op de bodem. Daarom is het noodzakelijk dat er een beter kader komt voor het plaatsen van zonnepanelen, waarin eerst daken en industrieterreinen moeten worden overwogen.’ Op dit moment wordt de herijking van het zonnebeleid van de provincie uitgevoerd. Het CDA gaat zich inzetten om ervoor te zorgen dat de motie onderdeel uitmaakt van de herijking.

De aangenomen motie is een initiatief van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber en is mede-ondertekend door Agnes Mulder (CDA), Rob Jetten (D66) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD). Er wordt gesteld dat veel bouwplannen klaarliggen voor grootschalige zonneparken op natuur- en landbouwgrond. Daarna volgt een waarschuwing van ecologen voor de gevolgen van deze zonneparken voor de kwetsbare natuur. Daarom roept de motie op dat er in samenspraak met de overheid een zonneladder wordt opgesteld om zonne-energie in te passen. Dit kan als kader worden gebruikt bij het opstellen van regionale energiestrategieën, zodat eerst lege daken en terreinen worden gebruikt. Zo worden natuur en landbouw zoveel mogelijk ontzien.

De motie die is aangenomen vindt u hier

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.