08 juni 2021

CDA doet dringend beroep op gedeputeerde voor effectiever ganzenbeleid

Het CDA Noord-Holland heeft een dringend beroep gedaan op Gedeputeerde Esther Rommel om een effectiever ganzenbeleid te voeren wat tot beter beheer van de aantal ganzen en een lager schadeniveau moet leiden. Willemien Koning-Hoeve, Statenlid namens CDA: “Het huidige ganzenbeleid is niet effectief, dat blijkt opnieuw uit de laatste schadecijfers die een enorme toename van schade laten zien. Wij hebben een dringend beroep gedaan op de Gedeputeerde om niet in dezelfde lijn verder te gaan maar het beleid aan te passen en de winterrust te heroverwegen zodat de miljoenenschade aan het voorjaarsgras beperkt kan worden.  

Faunaschade

De ganzenschade in Noord-Holland is afgelopen jaar toegenomen met ruim 2 miljoen euro tot bijna 8.5 miljoen euro. Dit blijkt uit cijfers die afgelopen week zijn gepubliceerd door Bij12, het adviesorgaan van de provincie aangaande de Wet Natuurbescherming en faunaschade. Koning-Hoeve: “Door experts vanuit de Fauna Beheer Eenheid (FBE) is in een eerder stadium al aangegeven dat het ganzenbeleid zoals GS dat wil uitvoeren naar aanleiding van het coalitieakkoord, niet voldoende effectief is. Wij doen een dringend beroep op de gedeputeerde om in het nieuwe ganzenbeleid dat binnenkort moet worden vastgesteld, de effectiviteit centraal te stellen en te streven naar een substantiële daling van het aantal ganzen. Doel is daling tot het niveau van 2005.”

Winterrust

Volgens Koning-Hoeve ligt een mogelijke oplossing bij aanpassing van de winterrust: “wij zouden graag zien dat de winterrust ingekort wordt op een zodanige wijze dat de ganzenschade substantieel kan dalen. In het verleden is ook afgesproken dat de winterrust ter discussie zou worden gesteld als de ganzenaantallen niet dalen. ‘’Er zijn steeds meer agrarische bedrijven waar de eerste snede, en dat is juist het beste en kostbaarste gras, wordt opgegeten door de ganzen.’’ 

Het CDA vindt het daarnaast niet verantwoord om het eigen risico van de schademelders te verhogen zolang het beheer van ganzen niet effectief kan worden aangepakt. De landbouworganisaties bepleiten in een brief aan GS ook uitstel van de verhoging van het eigen risico.

Koning-Hoeve heeft maandag tijdens de commissievergadering Natuur, Landbouw en Gezondheid de zorgen geuit en vragen gesteld aan Gedeputeerde Esther Rommel. ‘’GS moet de ernst van situatie inzien en bereidheid tonen effectief beleid te gaan inzetten.’’  

Download hier de rondvraag van het CDA tijdens de commissievergadering NLG 7 juni 2021

Bron grafiek: Bij12

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.