19 mei 2021

CDA: “Duurzaamheid is geen doel op zich, maar een manier om iets te bereiken”

Rentmeesterschap staat hoog in het vaandel in onze politieke besluitvorming maar toch riepen de duurzaamheidsambities provinciale infrastructuur 2021-2023 bij Statenlid Kuiper (CDA), woordvoerder mobiliteit, vraagtekens op. In de voordracht staat namelijk bij de financiering aangegeven dat de realisatie van de duurzaamheidsambities ten koste zal gaan van de beschikbare ruimte voor het dekken van de realisatiekosten van projecten ten behoeven van de verkeersveiligheid en bereikbaar die nu nog als studieproject in het iMPI staan: “De scherpe formulering in de voordracht duidt erop dat er straks jaarlijks € 42.000 minder beschikbaar zal zijn om die kapitaallasten de dekken”. Kuiper vervolgt: “Het CDA wil graag weten welke keuze er gemaakt wordt door Gedeputeerde Staten als er gekozen moet worden tussen het investeren in noodzakelijke infrastructuur en verduurzaming van projecten”.

0 verkeersdoden

Tijdens haar inbreng in Provinciale Staten van 17 mei 2021 werd Kuiper geïnterrumpeerd door Statenlid Gringhuis (GroenLinks) met de vraag of ze duurzaamheid ondergeschikt maakt aan verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Kuiper: “Als je het relateert aan mobiliteitsvraagstukken is duurzaamheid geen doel op zich, maar slechts een manier om iets te bereiken”. GroenLinks suggereerde dat dit duidde op een inconsequente lijn van besluitvorming, omdat het CDA in het verleden heeft ingestemd met het doel om 50 procent CO2 reductie te bewerkstelligen. Kuiper: “Hier staan wij ook nog steeds achter dus hier is geen sprake van inconsequentie”. Wel sprak Kuiper van inconsequentie van provinciale besluitvorming als het gaat om de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben om in de toekomst 0 verkeersdoden hebben. “Het is voor mij als Statenlid lastig uitleggen dat we wel veel aan duurzaamheid hebben gedaan, maar er ondertussen nog veel verkeersongelukken plaatsvinden in Noord-Holland. We hebben maar één pot met geld en daar zullen we het mee moeten doen", aldus Kuiper.

Lees hier de volledige inbreng van Statenlid Kuiper tijdens de Provinciale Statenvergadering van 17 april 2021.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.