17 december 2019

CDA eist gedegen handhaving TATA

CDA wil meer oog voor gezondheid in Wijk aan Zee. Dat was de insteek van het bezoek dat de CDA-fractie bracht aan de dorpsraap van Wijk aan Zee. De fractie ging daar het gesprek aan over de overlast van TATA voor de omgeving. De Dorpsraad maakt zich zorgen om de huidige ontwikkelingen rond de Sinterkoeler, waar tientallen jaren sprake was van een overschrijding van een vergunning. De Dorpsraad vraagt zich af wanneer het genoeg is. Met het opstappen van de verantwoordelijk gedeputeerde lijken nieuwe oplossingen nog niet in zicht.

Dennis Heijnen, fractievoorzitter van het CDA: ‘Hoe kan het dat zo’n rekenfout tientallen jaren onopgemerkt blijft? Het CDA maakt zich zorgen over de vraag in hoeverre dit symbool staat voor de wijze waarop de provincie via de omgevingsdienst toezicht houdt op TATA. We willen TATA graag behouden, maar daarvoor is gedegen toezicht op het bedrijf noodzakelijk.’

Heijnen vervolgt: ‘het bezoek aan Wijk aan Zee was hierin heel verhelderend. Uit de gesprekken en uit het bericht waarin de heer Tekin te kennen gaf op te stappen, blijkt dat de samenwerking met de controlerende en toezichthoudende instanties niet brengt wat daarvan verwacht mag worden. En juist hierover zijn grote zorgen. Is er überhaupt voldoende aandacht voor de gezondheid van de inwoners bij de toezichthoudende instanties, vraagt de Dorpsraad zich terecht af.’

Het CDA pleit daarom voor nieuwe gezamenlijke afspraken die ruimte geven voor een toekomst voor TATA, maar met een regelgever en handhaver die de prioriteiten over gezondheid en milieu goed en zonder compromissen stellen. Heijnen geeft aan uit te kijken naar de behandeling van de actualiteit naar aanleiding van de verhoogde uitstoot van de Sinterkoelers aankomende maandag en hoopt op snelle oplossingen van GS die de balans in Wijk aan Zee en omgeving kunnen herstellen en het vertrouwen aan de Dorpsraad terug kunnen geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.