19 december 2022

CDA en CU springen in de bres voor verenigingsleven

Verenigingen verkeren in acute financiële nood en dus wil het CDA en ChristenUnie Noord-Holland zo snel mogelijk een verhoging van de provinciale bijdrage. Krant na krant kopt met het bericht dat sportclubs en cultuurverenigingen op het punt staan om te vallen vanwege de stijgende energiekosten en de hoge inflatie. “We zien dat verenigingslocaties zoals dorpshuizen en verenigingen met eigen kantines, lichtmasten of sporthal een ongekende stijging van de energiekosten op hun bordje krijgen. Kosten worden soms door de accommodaties doorbelast aan sportclubs en cultuurverenigingen die gebruik maken van die locaties, maar die hebben het al zwaar door de hoge inflatie” stelt Dennis Heijnen, fractievoorzitter van CDA Noord-Holland.

Ook Michel Klein van de ChristenUnie benadrukt het belang van compensatie voor verenigingslocaties: “Met de huidige energieprijzen zijn kantines, dorpshuizen en verenigingsgebouwen steeds vaker een warme plek geworden voor buurtbewoners. Niet alleen vinden zij daar warmte maar ook hun sociale contacten. Het is van groot belang dat verenigingslocaties blijven bestaan om deze maatschappelijke rol te vervullen.”

Klein en Heijnen willen daarom dat de overheid nu bijspringt. Heijnen: “We moeten als provincie ingrijpen voordat het te laat is en er voor verenigingen en locaties niets anders op zit dan te sluiten. Noord-Holland is gebaat bij een rijk verenigingsleven en een toegankelijke sport- en cultuursector. Het zou ongelooflijk zonde zijn als dit verdwijnt”.

Heijnen vervolgt: “De verenigingen hebben al zware corona jaren achter de rug, met minder horeca inkomsten. Als het zo doorgaat zal het verenigingsleven tot een luxe verworden en kan straks slechts een gedeelte van onze samenleving meedoen, en dat terwijl juist sport, cultuur en ontmoetingsplaatsen toegankelijk moeten zijn voor iedereen.”

Volgens Heijnen en Klein is het niet zo vanzelfsprekend dat verenigingen zomaar weer ontstaan als de energiekosten dalen en moeten we ze daarom nu helpen. Met een tijdelijke financiële bijdrage hopen de partijen te voorkomen dat clubs en locaties ermee moeten stoppen. Het CDA en de ChristenUnie dienen daarom vandaag een motie in om bij het Rijk erop aan te dringen subsidies te verhogen en een tweede motie om als provincie zelf in de buidel te tasten om verenigingen en locaties in nood te helpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.