15 december 2021

CDA en CU verankeren het doel tot betere verdienmodellen voor agrariërs in de Europastrategie van Noord-Holland

“Het is goed dat er in het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) aandacht is voor duurzaamheid, maar dat kan alleen als er ook een economisch perspectief geboden wordt aan de ondernemers in de landbouwsector”, vindt Willemien Koning-Hoeve, Statenlid namens CDA Noord-Holland. Samen met Michel Klein van de ChristenUnie heeft zij er daarom voor gezorgd dat de Europastrategie van Noord-Holland wordt aangepast en dat naast duurzaamheid een tweede focus is toegevoegd aan de strategie, namelijk het realiseren van goede verdienmodellen voor agrarisch ondernemers.

Inkomenspositie
De opgave om duurzamer te produceren heeft een enorme impact op de positie van de agrariërs, die de transitie waar moeten gaan maken. “Om een daadwerkelijk duurzame transitie te realiseren is het belangrijk dat we de agrariërs die bij willen dragen aan deze verduurzaming aangehaakt houden en financieel perspectief bieden”, zegt Koning-Hoeve. De landbouwsector is ten slotte een belangrijke schakel in de realisatie van de EU Green Deal, zoals ook in de Europastrategie wordt vermeld. Maar, zeggen CDA en CU, daar komen niet alleen ecologische, maar ook maatschappelijke en economische belangen kijken. “We moeten met twee woorden te spreken: we willen dat de agrarische sector verduurzaamt, en dat kan alleen als we ervoor zorgen dat agrariërs daarmee een boterham kunnen verdienen”, aldus Klein.

Verdienmodellen
Dat verdienmodellen belangrijk zijn wordt bevestigd door een onderzoek van de Rekenkamer waaruit blijkt dat 36% van de Nederlandse boeren ondanks EU-steun een inkomen hebben onder het bruto wettelijk minimumloon. “Het kan niet zo zijn dat zij geconfronteerd worden met extra lasten door verduurzaming, waar geen inkomsten tegenover staan”, vindt Willemien Koning. CU en CDA hebben samen een amendement ingediend waardoor vastgelegd wordt dat er aandacht moet zijn voor gezonde verdienmodellen voor ondernemers in de landbouwsector. De partijen zijn blij dat de meerderheid van Provinciale Staten voor het amendement heeft gestemd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.