19 december 2017

CDA en PvdA willen combinatie van WMO-vervoer en openbaar vervoer

PvdA en CDA hebben vandaag een initiatiefvoorstel ingediend in Noord-Holland waarin zij voorstellen om een pilot in de gemeente Schagen te starten, waarin wordt onderzocht of het mogelijk is om verschillende vervoersstromen te bundelen. Dennis Heijnen (CDA) en Nico Papineau Salm (PvdA): “Naast het reguliere OV rijden er in de gemeente Schagen, met veel kleine kernen, een enorm aantal kleine busjes van verschillende organisaties los van elkaar. De PvdA en het CDA vinden dat dit veel efficiënter geregeld kan worden om zo kosten en het milieu te sparen. Dit voorstel is een eerste poging om alle vervoersstromen beter op elkaar af te stemmen.”

Uit gesprekken met medewerkers van Connexxion en de wethouder Seniorenbeleid van Schagen kwam naar voren dat het zinvol zou zijn om in die gemeente een pilot te starten. Binnenkort zal de WMO adviesraad in Schagen bespreken of er al dan niet een onderzoek moet komen. Wanneer de adviesraad hierover positief adviseert, is er ruimte voor een pilot waarin onderzocht kan worden of een samenbundeling van verschillende vervoersstromen in de gemeente mogelijk is.

In het voorstel wordt aan de gemeente Schagen, de lokale WMO raad, Connexxion en de provincie gevraagd eerst de actuele situatie rondom het vervoer van de verschillende doelgroepen in kaart brengen.  Vervolgens moet worden gekeken of en welke combinaties van vervoerlijnen mogelijk zijn en wat de verwachtingen van de gebruikers en de opdrachtgevers zijn. Uitgangspunt moet zijn dat gebruikers hun eigen ‘betaalpas/betaalsysteem’ kunnen gebruiken waardoor de kosten rechtstreeks worden verrekend met de verschillende opdrachtgevers.

Na deze ‘onderzoeksfase’ moeten de betrokkenen de voor- en nadelen afwegen en een besluit nemen om in de praktijk e.e.a. uit te voeren. Het zou kunnen zijn dat de pilot hier stopt omdat gebleken is dat de bundeling van de verschillende vervoersstromen niet haalbaar is. Bij een positief besluit vindt de concrete uitvoering in de praktijk plaats.

Na afloop van de pilot kan er gekeken worden naar de mogelijkheid om deze aanpak ook in andere Noord-Hollandse gemeenten toe te passen.”

Het initiatiefvoorstel is te lezen via de link hieronder.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.