17 juli 2018

CDA enthousiast over woningbouw in noorden provincie

Haarlem – De CDA-Statenfractie is positief over het voorstel van de regio Holland boven Amsterdam, om boven Amsterdam 40.000 woningen bij te bouwen. De woningen komen bovenop de 20.000 woningen die al gepland zijn. Afhankelijk van gesprekken die volgen met verschillende overheden, zullen de woningen er ook daadwerkelijk komen. Wethouder Jelle Beemsterboer van Schagen biedt de extra woningen namens de regio aan in verband met de woningbouwopgave in de Randstad.

Het CDA in Noord-Holland is blij met het voorstel. Fractievoorzitter Dennis Heijnen: ‘de druk op de woningmarkt in de Randstad is enorm. Bij het provinciebestuur hameren we er al jaren op dat er extra woningen gebouwd moeten worden. De bouw van de extra woningen in de regio boven Amsterdam zorgt voor een goede spreiding. Nu al zien we dat veel mensen woningen zoeken buiten de stad. Hierdoor wordt de druk in de Randstad wat verlicht. Extra woningen in het noordelijk deel zorgen er voor dat mensen in hun eigen kern kunnen blijven wonen en geven ook nog eens belangrijke impuls voor de toch al krachtige economie in die regio.’

Het voorstel is ingediend door alle gemeenten in de regio omdat druk op de woningmarkt steeds meer toeneemt door verhuizende Amsterdammers. Zo zijn er te weinig mogelijkheden voor de eigen inwoners om een betaalbare woning te vinden. Om de woningbouw tot stand te brengen, zijn goede verbindingen van het openbaar vervoer een voorwaarde voor de Noord-Hollandse gemeenten. Heijnen: ‘daar moeten we met elkaar goed naar kijken. De gebieden die worden aangewezen voor de nieuwe woningen, zijn goed bereikbaar per trein. De trein brengt je in iets meer dan een halfuur vanuit Hoorn, Uitgeest of Alkmaar naar Amsterdam.’

 Artikel "Noord-Holland bouwt 40.000 huizen bij voor Amsterdammers: Parool 17 juli 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.