01049900
19 juni 2019

CDA heeft hoge verwachtingen nieuwe gedeputeerde wonen

De verwachtingen bij de CDA-fractie zijn hoog bij de zojuist beëdigde gedeputeerde Wonen van de VVD, Cees Loggen. Het aanjagen van de woningbouw was voor het CDA het belangrijkste thema bij de afgelopen verkiezingen voor Provinciale Staten. Tijdens de debatten stonden VVD en CDA vaak aan dezelfde kant met hun plannen over de Noord-Hollandse woningbouw. In het coalitieakkoord zijn nieuwe, verruimende afspraken gemaakt over de woningbouw. Het is aan de gedeputeerde om hier nu uitvoering aan te geven.

CDA-Fractievoorzitter Dennis Heijnen: ‘uit alle onderzoeken blijkt dat structureel te weinig wordt gebouwd. In de zogenaamde Metropool Regio Amsterdam, een aantal gemeenten rondom Amsterdam en Amsterdam zelf, wordt het huidige beleid voortgezet. Maar juist dat beleid heeft geleid tot gigantische prijsstijgingen in de steden, waardoor wonen voor de leraar en de politieagent onmogelijk is geworden. Hopelijk pakt de gedeputeerde de ruimte om dit alsnog aan te pakken.’

Buiten deze gemeenten rondom Amsterdam is enige ruimte om te bouwen aan de rand van stad en dorp. In het akkoord staan helaas ook enkele beperkende voorwaarden. Heijnen: ‘voor de VVD is dit een belangrijk punt, ik heb vertrouwen in de gedeputeerde dat hij de randen van het coalitieakkoord opzoekt en aansluit bij de vraag van inwoners en gemeenten.’

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.