08 februari 2019

CDA is klaar met de grafietregens van TATA

‘Snelle structurele oplossingen voor de overlast van de grafietregens van TATA zijn snel nodig.’ Dat is de boodschap van de brandbrief die de CDA-fracties Beverwijk, Heemskerk en Velsen overhandigen aan de Tweede Kamerfractie van het CDA. Zij doen deze oproep samen met de CDA-Statenfractie van Noord-Holland. De toezeggingen die TATA op dit moment heeft gedaan, hebben namelijk nog niet geleid tot een structurele oplossing van het probleem van de grafietregens. In deze regens kunnen, als onderdeel van de fijnstof, metaaldelen voorkomen die mogelijk effecten op de gezondheid hebben.

Joacim de Kam, Statenlid voor het CDA, sprak zijn zorgen uit tijdens de Statenvergadering in januari en deed een oproep aan het provinciebestuur. ‘De inwoners vragen zich momenteel af wie er aan de touwtjes trekt. De eerste maatregelen kunnen pas over zes maanden in gang worden gezet en de grafietregen is pas over 1,5 jaar echt uitgebannen. Ik weet niet hoe ik dit aan de inwoners van Wijk aan Zee kan uitleggen.’ De provincie heeft vervolgens actie ondernomen en de boetes verhoogd. Ook is de provincie in gesprek met Tata voor een snelle oplossing. Tegelijkertijd heeft de provincie het probleem met de verantwoordelijk minister besproken. Daar gaven zij echter niet thuis.

De drie IJmondgemeenten hebben hun ongerustheid over de situatie gezamenlijk uitgesproken. Paul Meiland, gemeenteraadslid voor CDA Beverwijk, geeft aan dat het tijd wordt voor bestuurders om hun verantwoordelijkheid te nemen. ‘Het zou mogelijk beter kunnen werken als de lagere overheden ook instrumenten krijgen om te acteren. Het RIVM-onderzoek moet er snel komen en de hal moet versneld worden gebouw.’ Met deze brief hopen zij de problematiek onder landelijke aandacht te brengen en zo te zorgen voor de snelle oplossing, die hard nodig is.

De brandbrief is ondertekend door Paul Meiland, fractievoorzitter CDA Beverwijk en Dennis Heijnen, fractievoorzitter CDA Noord-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.