09 maart 2021

CDA-Kamerlid Terpstra wil woningbouwbelemmering in Noord-Holland schrappen

Het CDA stelt in de Tweede Kamer het bijzonder provinciaal landschap in Noord-Holland ter discussie. Dit predicaat zorgt ervoor dat er in deze gebieden geen woningen gebouwd kunnen worden, terwijl dit zeker in Noord-Holland broodnodig is.

Het CDA heeft zich in Provinciale Staten verzet tegen de komst van het bijzonder provinciaal landschap. Statenlid Wilma van Andel: “Er zijn veel te veel gebieden in de provincie waarvan het onbegrijpelijk is waarom er zo’n zwaar beschermingsregime op ligt. Dit maakt dat er al lang geplande woningbouwplannen niet door kunnen gaan en er op veel plekken geen plannen ontwikkeld kunnen worden.”

In een motie roept CDA-Tweede Kamerlid Julius Terpstra de regering op om te zorgen dat het Bijzonder Provinciaal Landschap geschrapt wordt. De motie is ingediend bij het debat over een wijziging van de woningwet op maandag 8 maart. Deze wetswijziging wordt nog voor de verkiezingen behandeld, omdat er een aantal noodzakelijke maatregelen in zitten, zoals het opschorten van de markttoets, om woningbouw makkelijker te maken. Dit is nu nodig, omdat er een grote krapte op de woningmarkt is.

Het CDA wil met het schrappen van het BPL nog verder bijdragen aan het verkleinen van de krapte op de woningmarkt.

De stemming over de motie vindt naar alle waarschijnlijkheid plaats op woensdag 10 maart

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.