23 april 2020

CDA krijgt toezegging van gedeputeerde Olthof

Gedeputeerde Olthof heeft na herhaaldelijke vragen van CDA-Statenlid Christa Kuiper toegezegd een mogelijke verdubbeling van de N205, mee te nemen in een onderzoek naar de lange termijn plannen om de regio bereikbaar te houden. Dit betekent dat de deur voor een verdubbeling van een deel van de N205 weer enigszins open komt te staan.

Christa Kuiper: “De invulling van de woningbouwopgave in de Haarlemmermeer is voor het CDA van groot belang gezien het grote tekort aan woningen in de regio. Hiervoor moet ook een goede ontsluiting zijn en de verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekerweg is daar een belangrijk onderdeel van. Hiermee zijn echter niet alle bereikbaarheidsproblemen van het gebied opgelost. Het CDA wil daarom aanvullend onderzoek.” Kuiper heeft gevraagd om te kijken naar de potentie van de verdubbeling van de N205 tussen de Nieuwe Bennebroekerweg en de N207. Over dit project is in 2011 een studie afgerond.

Kuiper: “In 2020 hebben we echter te maken met een hele andere situatie. In het gebied worden namelijk duizenden woningen bijgebouwd, economische activiteiten ontplooid en de Nieuwe Bennebroekerweg zal worden verdubbeld. Alleszins een rede om hier opnieuw naar te kijken, te beginnen met een actualisatie van de studie uit 2011.” Gedeputeerde Olthof heeft toegezegd dat als gekeken wordt naar wat nodig is om de regio ook in de toekomst bereikbaar te houden hij hierbij ook de N205 zal betrekken. Zodra er een voortgangsrapportage is, wordt duidelijk wat er met de studie uit 2011 gebeurt.

De Duinpolderweg speelt al jaren een grote rol in de bereikbaarheid in de regio Haarlemmermeer-Bollenstreek. In de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid van maandag 20 april hebben velen van zich laten horen. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel alleen de Nieuwe Bennebroekerweg te verdubbelen en de overige onderdelen van het project Duinpolderweg niet uit te voeren. Er wordt ook ingezet op de HOV-verbinding tussen Noordwijk-Schiphol en fietsverbindingen. Het schrappen van een belangrijk deel van het project wil volgens het CDA niet zeggen dat niet gekeken moet worden naar de knelpunten bij de oost-westverbindingen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.