07 oktober 2020

CDA-motie voor meer transparantie in effecten energietransitie aangenomen.

In de vergadering van de Provinciale Staten van 5 oktober heeft het CDA middels een motie gepleit voor transparantie: meer inzicht in de effecten van de energietransitie, meer aandacht naar ontwikkeling, onderzoek en innovatie. Tevens een uitdrukkelijke oproep om gemeenteraden, maatschappelijke organisaties en bovenal onze inwoners veel beter te betrekken bij de uitwerking van de Regionale Energie Strategieën(RES). De motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

Beperking van de uitstoot van broeikasgassen is een belangrijk doel, maar veel projecten in de RES zijn nu nog boterzacht”, aldus woordvoerder Klimaat Niek Wijmenga. “De RES mag geen bestuurdersfeestje zijn, waarbij over de hoofden van inwoners heen gepraat wordt. We willen daarom dat alle gemeenteraden en inwoners beter betrokken worden bij de energie projecten en heldere informatie hebben om hier een duurzame keuze in te kunnen maken.”

Het CDA heeft een oproep gedaan om de effecten van verschillende projecten veel preciezer in kaart te brengen. Eerst moet duidelijk zijn wat een project kost, wat het oplevert aan CO2 reductie en wat de gevolgen zijn voor de algehele leefbaarheid, ecologie en het Noord-Hollandse landschap. Die informatie is er nu vaak nog niet.  Dit moet echt beter, wil je hier een betekenisvolle afweging in kunnen maken.

Zelfs als alle projecten in de RES doorgaan, zal maar ongeveer 10% van de energie die Noord-Holland gebruikt hier in 2030 duurzaam opgewekt worden. Er is dus werk aan de winkel om meer technieken in te zetten. Daarvoor moeten we naar alle opties gaan kijken, zoals bijvoorbeeld geothermie, aquathermie, innovatieve warmtetechnieken, energiebesparing en moderne vormen van kernenergie. Vooral de laatste techniek kan heel veel CO2 vrije stroom opwekken en kost weinig ruimte. We roepen alle partijen op om zonder taboes samen de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.