05 februari 2021

CDA niet akkoord met eenzijdig doel voedselvisie

De provincie Noord-Holland heeft tijdens de afgelopen PS-vergadering de voedselvisie vastgesteld. Willemien Koning, woordvoerder Natuur, Landbouw en Gezondheid, heeft kritiek geuit op de vorm waarin de voedselvisie op tafel ligt. Het doel dat grondgebonden landbouw in 2030 natuurinclusief moet zijn is te eenzijdig volgens Koning: “Om een goed duurzaam verdienmodel te ontwikkelen, moet ook ingezet worden op andere duurzame vormen van landbouw zoals biologische, kringloop- en precisielandbouw”.

Om de kritiek kracht bij te zetten, diende het CDA een amendement in om dit beperkte doel uit te breiden met andere vormen van landbouw zoals biologische landbouw, kringlooplandbouw, precisielandbouw en regeneratieve landbouw. Deze worden ten slotte ook al benoemd en omschreven in de visie. Daarnaast pleit Koning ervoor dat de visie bij de verdere uitwerking goed gaat aansluiten op de Europese en landelijke lijnen: “Daar moet echt beter naar gekeken worden. De overheid kan niet op drie niveaus verschillende richtingen inslaan”.

Het CDA is van mening dat  de voedselvisie een brug moet slaan naar en aan moet sluiten bij de landbouw zoals die vandaag de dag is vormgegeven in onze provincie. “Diverse bedrijven in Noord-Holland hebben zich al gespecialiseerd in één van de duurzame vormen van landbouw en bereiken daarmee goede resultaten. In sommige landbouwsectoren of regio’s zullen andere vormen van duurzame landbouw dan natuurinclusieve landbouw sneller en beter inpasbaar zijn en daardoor meer doelgericht zijn”, vervolgt Koning.

Hoewel er volgens Koning ook goede onderdelen in de voedselvisie zitten, heeft het CDA uiteindelijk tegen gestemd: “Terwijl andere amendementen werden aangenomen die niet in lijn zijn met onze visie, heeft ons amendement voor verbreding van de doelstelling het niet gehaald. Dat was voor ons doorslaggevend”.

De voedselvisie zal de komende tijd worden uitgewerkt in concrete actieplannen. “Het CDA zal nauwlettend toezien of daarbij daadwerkelijk een brug wordt geslagen naar de realiteit van vandaag de dag op de agrarische bedrijven,” zegt Willemien Koning. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.