20 december 2019

CDA pleit voor Europese aanbesteding businkoop

Het CDA pleit voor de aankoop van bussen van regionale bedrijven. In het huidige beleid van de provincie Noord-Holland staat opgenomen dat meer duurzame bussen en emissievrije OV-bussen moeten worden ingezet. Om aan deze doelstelling te moeten voldoen zal de vervoerder nieuwe bussen moeten aanschaffen. Dennis Heijnen, fractievoorzitter van het CDA ziet graag dat dicht bij huis inkoop wordt gedaan: ‘in Overijssel heeft de aanschaf  van nieuwe bussen tot ophef geleid omdat deze in China worden aangeschaft. Ook voor de vervoersdiensten in de regio Haarlem/IJmond wordt gebruik gemaakt van Chinese bussen.’

Heijnen: ‘we hopen dat Gedeputeerde Staten bereid is het inkoopbeleid zo vorm te geven dat Nederlandse of Europese bedrijven voorrang krijgen bij aanbestedingen. De aanschaf van Chinese bussen heeft nadelige gevolgen voor Nederlandse of Europese bedrijven, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid en innovatiekracht van dien. Daarnaast wordt in elektrische bussen allerlei data opgeslagen, waarvan onduidelijk is in hoeverre dit bij Chinese bussen beschermd is. Europees gelden hier wel strenge regels voor.

Tom Berendsen, CDA Europarlementariër en woordvoerder energie, industrie en mobiliteit vervolgt: ‘We moeten niet naïef zijn. Chinese bedrijven ontvangen staatssteun, waardoor sprake kan zijn van oneerlijke concurrentie. Samen met Staatssecretaris Keijzer pleiten we voor een EU-industriebeleid dat meer bescherming biedt voor Europese bedrijven tegen oneerlijke concurrentie van buiten de EU. De instrumenten die er al zijn in de provincie, dienen we daarvoor ook in te zetten”. Het CDA heeft in het Europees Parlement daarom schriftelijke vragen ingediend om duidelijkheid te vragen omtrent de aankoop van de Chinese bussen en de risico’s die dit met zich mee brengt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.