18 juni 2020

CDA pleit voor meer geld verkeersveiligheid

Bij het bespreken van de kaderbrief pleit Statenlid Christa Kuiper voor meer geld voor verkeersveiligheid. Uit de jaarrekening 2019 is gebleken dat voor bijna het dubbele aan subsidie is aangevraagd dan daadwerkelijk is toegekend. Kuiper: “Als verkeersveiligheid zo’n speerpunt is, en dat is het voor het CDA, waarom investeert de provincie dan niet meer in de gedragsbeïnvloeding aan scholieren?”

“Verkeersveiligheid begint bij het kennen van de regels en een verkeersveilig gedrag”, vervolgt Kuiper. “Als we er voor zorgen dat kinderen en jonge mensen dat meekrijgen dan is dat een geweldige basis.” Het CDA legt daarom aan Gedeputeerde Staten voor om bij het opstellen van de begroting van 2021 en de jaren erna, om het bedrag voor gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid te verhogen. Zo kunnen de scholen die hier aan meewerken, daadwerkelijk de financiële middelen hiervoor krijgen. ‘Money well spent,’ aldus Kuiper.

Gedeputeerde Olthof, met onder andere mobiliteit en bereikbaarheid in de portefeuille: ‘Natuurlijk hebben ook wij een grote ambitie en daar moet je ook flink op gaan inzetten. Daarnaast zullen we per risico en per project kijken wat we daaraan kunnen doen.’ Kuiper is in elk geval tevreden met deze woorden van de gedeputeerde en zal de begroting aan het eind van dit jaar in de gaten houden of dit bedrag wordt verhoogd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.