13 juni 2022

Dit stikstofbeleid kan niet uitgevoerd worden

 

Dit stikstofbeleid kan niet uitgevoerd worden

 

“Een enorme klap voor boeren, het platteland en heel Nederland,” zo reageert de Noord-Hollandse CDA-fractie op de nieuwe plannen die het kabinet afgelopen vrijdag presenteerde om de stikstofdepositie op natuurgebieden de komende jaren te reduceren. De impact van de plannen wisselt enorm per gebied. In Noord-Holland is het minder heftig dan in enkele andere provincies, maar voor sommige gebieden komt verantwoordelijk minister Van der Wal met een keiharde boodschap, vooral voor boeren en de toekomst van hun bedrijf. 

Hoewel het kabinet gisteren de stikstofdoelen presenteerde, komt de uitvoering van het stikstofbeleid bij de provincie te liggen. De provincie zal uiterlijk in juli 2023 de plannen klaar moeten hebben ter goedkeuring van het kabinet, om vervolgens aanspraak te kunnen maken op de middelen uit het landelijke stikstoffonds.

Volgens CDA-fractievoorzitter Dennis Heijnen een bizarre opgave. “Beschermen van natuur mag best wat kosten, maar de doelen zoals ze er nu liggen hebben een té grote sociaaleconomische impact op onze boeren, het platteland en daarmee op heel Nederland. En een té grote impact op de leefbaarheid.” Volgens Heijnen moeten álle sectoren een bijdrage leveren en moeten we kijken wat de natuur echt nodig heeft.

CDA-woordvoerder landbouw en stikstof Willemien Koning vult aan: “Ik wil, ga en kan niet geloven dat de plannen op deze schaal goed zijn voor Nederland. We zetten in op bijsturing en gaan ervan uit dat de provincie in constructief gesprek gaat met zowel agrarische bedrijven als bedrijven in de industrie, de bouw en de transportsector!”

“Boeren zijn hard nodig, de agrarische sector is er niet alleen voor de voedselzekerheid, maar ook voor natuur- en landschapsbeheer. Het vormt een deel van ons Hollandse landschap en karakter. Ook hier in een drukke provincie als Noord-Holland. Dat moeten we koesteren,” aldus Koning, die al langere tijd vreest voor de toekomst van de onmisbare sector.

Koning: “Daarnaast zijn er enkele uitgangspunten die niet kloppen in de gebiedsgerichte aanpak waar de provincies mee bezig zijn. Zo is het gebruik van de KDW (een modelmatige norm) als instrument niet goed. Dat er voor boeren die zogenaamd PAS-melder zijn nog geen oplossing is, is een schande.”

In Noord-Holland worden vooral de kuststrook en de gebieden rondom de Eilandspolder hard getroffen. Het kabinet heeft een strook van één kilometer rondom Natura 2000-gebieden aangewezen waar 70 procent stikstofreductie moet worden bereikt. In het veengebied rondom de regio Waterland en in de Beemster moet de stikstofuitstoot met zo'n 50 procent worden teruggedrongen. Daarnaast zijn de hoge reductiedoelen rond Wieringen en op Texel totaal onherkenbaar en komen transitiegebieden uit de lucht vallen.

Over de plannen van de minister wordt nog gesproken in de Tweede Kamer. Het CDA Noord-Holland heeft nauwe afstemming met de CDA-fracties in de andere provincies en met CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk. Lees hier zijn reactie van op de stikstofplannen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.