14 januari 2019

CDA roept op tot meer maatregelen om grafietregen te stoppen

De Provinciale Staten hebben ingestemd met de bespreking van de grafietregen rondom Wijk aan Zee. Deze actualiteit werd naar aanleiding van een bericht in het Haarlems Dagblad op 10 januari jl. ingediend. Lees hier de oproep van CDA-Statenlid Joacim de Kam aan Gedeputeerde Adnan Tekin, om in zijn afwegingen meer maatregelen te betrekken om de uitstoot van grafiet in de omgeving te stoppen.

Voorzitter,

In december hebben we in deze Staten in verband met de gezondheid van Noord-Hollanders een rigoureus besluit genomen. Ook al waren de gevolgen voor de gezondheid nog niet direct aangetoond, toch hebben we besloten dat er tot nader order geen ruimte is voor nieuwe geitenhouderijen.

In feite weten we al heel lang dat de luchtkwaliteit in de IJmond niet best is. We voldoen net wel/net niet aan de Europese normen. Zijn we voldoende in staat om ook hier maatregelen te nemen? Een half jaar geleden paste Tatasteel het productieproces aan, waardoor de stankoverlast moest afnemen. Echter had dit de grafietregens tot gevolg. Denkt er dan niemand: “hé dit is niet de bedoeling, even een stapje terug?” Was er geen fallback scenario? Als ik spreek voor de inwoners van Wijk aan Zee, dan liever stank dan grafietregen. Vanuit die situatie kun je dan weer verder zoeken naar verbeteringen.

Deze inwoners vragen zich momenteel af wie er nu eigenlijk aan de touwtjes trekt: De Provincie Noord Holland? Of Tata? Zeker nu een miljardeninvestering in een veel schonere fabriek naar India gaat en niet naar IJmuiden, vraagt ook het CDA zich af: zijn wij wel scherp genoeg? Ik denk oprecht dat we Tatasteel in IJmuiden hélpen als we heel helder zijn in onze regelgeving en streng op de handhaving. De directie hier moet immers in India kunnen uitleggen waarom die investeringen juist híer nodig zijn.

Op de website van Tatasteel lezen we dat de eerste maatregelen pas over 6 maanden kunnen worden geeffectueerd en dat de grafietregen over 1,5 jaar pas echt is uitgebannen. Dat staat voor het CDA in geen verhouding tot ons besluit over de geitenhouderijen. Ik zou niet weten hoe ik dit moet uitleggen aan de papa’s mama’s en kinderen in Wijk aan Zee. En ik snap dat zij dat niet accepteren.

Het CDA doet een oproep aan de gedeputeerde, om in zijn afwegingen meer maatregelen te betrekken om de uitstoot van grafiet in de omgeving te stoppen en de Staten hierover te informeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.